BKU
BKU vienkāršotā kārtībā

Lai vienkāršotu un paātrinātu privātmāju kadastrālo uzmērīšanu un datu reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā, šī gada 25. aprīlī stājās spēkā grozījumi “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumos” paredzot, ka visu reģistrācijai nepieciešamo informāciju Valsts zemes dienests (VZD) iegūst, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) pieejamos dokumentus un ierosinātāja sniegtos datus.

VZD ģenerāldirektore Vita Narnicka: “Atslogojot privātmāju īpašniekus no būvju kadastrālās uzmērīšanas ar apsekošanu apvidū, klientiem ir iespēja būtiski samazināt būvju kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu izmaksas. Tas samazina arī birokrātisko slogu, ar ko ir jāsaskaras privātmāju īpašniekiem, vienlaikus nemazinot pakalpojuma kvalitāti.”

Būvniecību regulējošie normatīvie akti nosaka atvieglotu kārtību viena dzīvokļa ēkas būvniecības dokumentācijas izstrādei un būvniecībai, salīdzinot ar ēku grupām, kurām ir noteikts cits galvenais lietošanas veids.

Šobrīd ieviestie grozījumi paredz, ka gadījumos, kad tiek ierosināta viena dzīvokļa ēkas kadastrālā uzmērīšana un BIS ir pieejami vai ir iesniegti normatīvā aktā noteiktie dokumenti, VZD ēku apvidū neapseko un datu reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā izpilda kā atsevišķu būvju kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu.

Lai viena dzīvokļa ēkas jaunbūves ar vienu telpu grupu vienkāršotais reģistrācijas process noritētu veiksmīgi, VZD ir nepieciešams iesniegt:

  • faktiskajai situācijai apvidū atbilstošu un būvprojekta izstrādātāja parakstītu visas ēkas stāva plānu un telpu eksplikāciju DGN vai DWG datņu formātā;
  • faktiskajai situācijai apvidū atbilstošu izpildmērījuma plānu DGN vai DWG datņu formātā;
  • ēkas fotoattēlus (piemēram, JPG un tamlīdzīgos datņu formātos), nodrošinot, ja tas tehniski iespējams, lai attēlos būtu redzamas visas ēkas fasādes;
  • ierosinātāja parakstītu dokumentu ar informāciju par ēkas labiekārtojumiem un konstruktīvo elementu materiāliem, ja šāda informācija nav pieejama vai atšķiras no būvniecības informācijas sistēmā norādītās informācijas.

Jaunais regulējums ir attiecināms arī uz uzbūvētu palīgēku, ja palīgēka un viena dzīvokļa ēka būs iekļauta vienā būvniecības iecerē.     

Papildus ierosinātājam ir saglabāta iespēja ierosināt viena dzīvokļa ēkas kadastrālo uzmērīšanu ar apsekošanu apvidū, ja ēkas īpašniekam nav iespējas iesniegt norādītos dokumentus vai nepieciešams, lai VZD veic ēkas kadastrālo uzmērīšanu ar apsekošanu apvidū.

Jautājumu gadījumos aicinām sazināties ar VZD, rakstot uz e-pastu info@vzd.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni +371 67038800.