Dalāmies pieredzē ar Nīderlandes Nekustamā īpašuma vērtēšanas padomes pārstāvjiem

Ceturtdien, 25. janvārī, Valsts zemes dienesta (VZD)  Nekustamā īpašuma vērtēšanas departaments un Kadastra attīstības vadītājs Vents Priedoliņš piedalījās attālinātā sarunā ar Nīderlandes Nekustamā īpašuma vērtēšanas padomes (Waarderingskamer) pārstāvjiem Luc Hermans, Ruud Kathmann un Marco Kuijper, kuri Pasaules Bankas projektā veic trīs Eiropas valstu nekustamā īpašuma vērtēšanas sistēmu salīdzinošu pētījumu, ko izmantos par pamatu, lai konsultētu Ukrainas kolēģus par nepieciešamajām reformām nekustamā īpašuma vērtēšanas sistēmā.

Latvijas nekustamā īpašuma vērtēšanas sistēmu kā piemēru Nīderlandes kolēģiem bija ieteikusi ASV Linkolna Zemes politikas institūta (Lincoln Institute of Land Policy) Vērtēšanas un nodokļu katedras vadītāja Joan Youngman, ar kuru VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas departaments sadarbojies jau iepriekš. Vienlaikus ar Latvijas nekustamā īpašumu vērtēšanas sistēmu, Nīderlandes eksperti veic analīzi arī Rumānijas un Serbijas nekustamā īpašuma vērtēšanas sistēmām.

Sanāksmes dalībniekiem VZD sniedza ieskatu Latvijas nekustamā īpašuma vērtēšanas sistēmā, pastāstot par masveida nekustamā īpašuma vērtēšanas procesu, vērtību zonējumiem un kadastrālo vērtību bāzi. Nīderlandes kolēģi uzdeva daudz jautājumu, īpaši izrādot interesi par kopīgi vēsturisko aspektu gan Latvijai, gan Ukrainai padomju būvmantojumu, kas rada sarežģījumus nekustamā īpašuma vērtēšanas procesā abām valstīm vēl pat šobrīd. Tāpat daudz jautājumu bija par atšķirībām zemes un ēku masveida vērtēšanā, kā arī par kadastrālo vērtību izmantošanu dažāda mēroga nekustamo īpašumu darījumos.

VZD ar  Ukrainas Valsts ģeodēzijas, kartogrāfijas un kadastra dienesta (State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre) pārstāvjiem attālinātā formā tikās  pērnā gada rudenī un sarunas laikā tika pārrunātas aktualitātes un mūsu pieredze nekustamā īpašuma vērtēšanas procesos. Ukrainas kolēģi informēja, ka ir izvirzījuši mērķi nekustamā īpašuma vērtēšanas reformu pabeigt līdz šī gada decembra nogalei un VZD pieredze un zināšanas šim mērķim ir noderīgas.