Attēls

Informējam, ka datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāls Kadastrs.lv ir  papildināts ar jaunu bezmaksas e-pakalpojumu – tematisko karti “ Ēkas galvenais lietošanas veids”. Šīs kartes mērķis ir vienkopus grafiski parādīt informāciju par to kādus ēkas izmantošanas veidus pašvaldība ir saskaņojusi vai noteikusi.

Tematiskajā kartē, katrs Kadastrā reģistrētais ēkas galvenais lietošanas veids, ir attēlots ar atšķirīgu krāsu,  kā arī, atkarībā no izvēlētā mēroga, redzams attiecīgais ēkas galvenais lietošanas veida kods. Ēkas kontūra var nesakrist ar krāsojuma kontūru, jo krāsojums veikts pēc ēkas kontūras kadastra kartē nevis pēc ortofoto kartes. 

Izmantojot karti iespējams iegūt papildus informāciju par interesējošo ēku, piemēram, ēkas tipu, kam ir būtiska nozīme kadastrālās vērtības aprēķinā.

Tāpat atribūtu tabulā pieejama informācija par to, kāds vērtēšanas modelis  (aprēķina formula) piemērota attiecīgās ēkas kadastrālās vērtības aprēķinam. Karti iespējams pārlūkot autentificējoties portālā Kadastrs.lv