Ēnu dienas ietvaros, ciemos pie mums bija ieradušies 24 zinātkāri un aktīvi skolēni!

Ēnu dienas ietvaros, ciemos pie mums bija ieradušies 24 zinātkāri un aktīvi  skolēni no dažādām Latvijas izglītības iestādēm, lai iepazītos ar Valsts zemes dienesta darbības jomām un gūtu ieskatu mūsu kolēģu darba ikdienā. Visvairāk skolēnu bija no Rīgas Teikas vidusskolas, Jūrmalas Pumpuru vidusskolas, Mārupes Valsts ģimnāzijas, Jelgavas 4. sākumskolas un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas.

Ēnu dienas virsorganizatora Junior Achievement tīmekļvietnē, Dienesta sociālajos tīklos un Iekšējā komunikācijas sistēmā bijām publicējuši aicinājumu pieteikties ēnot Dienesta darbiniekus, saņēmām pieteikumus no skolēniem, kuri vēlējās ēnot mūsu ģenerāldirektoru, sabiedrisko attiecību speciālistu, arhīvistus, klientu apkalpošanas speciālistus, kā arī būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālistus un kadastra attīstības vadītāju. Jaunākais no ēnotajiem bija 2. klases skolēns, kuru interesē arhīvista profesija. Visvairāk ēnotāju bija mūsu ģenerāldirektorei un sabiedrisko attiecību speciālistei.

Visvairāk Ēnas koncentrējās mūsu Rīgas Kopstrādes telpās, tāpat Ēnotāji bija sastopami arī Jelgavas birojā. Pasākuma pirmo daļu organizējām kā iepazīšanos, kopīgi izspēlējot asociāciju spēli. Ar dienesta darbības jomām skolēnus vispārīgi iepazīstināja ģenerāldirektore un kadastra attīstības vadītājs, interesantu stāstījumu ar praktiskiem dažādu arhīva dokumentu demonstrējumiem sniedza Rīgas reģionālās Arhīva daļas vadītāja, bet Rīgas reģionālās pārvaldes Būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa vadītāja un vecākā būvju kadastrālās uzmērīšanas speciāliste parādīja, kā ar dažādiem instrumentiem veikt būvju mērījumus.  Papildus izspēlējām īsu viktorīnu un kopīgā pastaigā ar skolēniem iepazinām dienesta kopstrādes biroja telpas, lai pēc tam skolēni varētu jau tuvāk iepazīt savas izvēlētās profesijas. Mūsu kolēģi skolēniem bija sagatavojuši dažādus uzdevumus – sabiedrisko attiecību speciālista ēnotāji, piemēram, veidoja kopīgu fotokolāžu, kadastra attīstības vadītāja mazajām ēnām bija ļoti daudz jautājumu par visdažādākajām tēmām, kas saistītas ar kartēm, kadastru un dažādām būvēm, bet topošajiem nākotnes arhīvistiem bija iespēja izstaigāt Dienesta arhīva plašās telpas un iepazīties ar dažādiem ievērojamu būvju dokumentiem.

Liels paldies visām zinātkārajām ĒNĀM, kuras Ēnu dienu pavadīja Valsts zemes dienestā! Prieks par tik zinošiem, mērķtiecīgiem, atraktīviem un komunikabliem skolēniem! Mūsu nākotne ir labās rokās

Uz tikšanos atkal nākamgad!