EuroGeographics
Ģenerāldirektore un Kadastra attīstības vadītājs no 17. līdz 19. martam piedalās EuroGeographics Ģenerālās asamblejas pasākumos
Ģenerāldirektore un Kadastra attīstības vadītājs no 17. līdz 19. martam piedalās EuroGeographics Ģenerālās asamblejas pasākumos

Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Vita Narnicka un Kadastra attīstības vadītājs Vents Priedoliņš no 17. līdz 19. martam piedalās EuroGeographics Ģenerālās asamblejas pasākumos Seviljā, kas ir Spānijas dienvidu kultūras, mākslas un finanšu centrs. Ģenerālā asambleja no pasākuma, kurā tiek pieņemti oficiāli lēmumi par EuroGeographics stratēģiju, plāniem un budžetu, ir paplašinājusies līdz konferences formātam, kļūstot par galveno forumu Eiropas kartogrāfijas, kadastra un zemes reģistrācijas aģentūru vadītāju kontaktu dibināšanai un viedokļu apmaiņai. EuroGeographics vadības un dalīborganizāciju pārstāvji sniegs ziņojumus atsevišķās sesijās, katra no tām veltīta kādai no šī brīža aktualitātēm:

  • Ģeotelpisko datu loma globālu problēmu risināšanā (Ģeotelpiskie dati klimata politikas īstenošanai un reaģēšanai uz katastrofām, kā arī in-situ datu nozīme Copernicus programmā)
  • Eiropas datu telpas (Green Deal datu telpa)
  • Mākslīgais intelekts un tā pārvaldība
  • Tehnoloģijas un inovācijas (Digitālie dvīņi, datu savietojamības jautājumi, inovācijas un jaunuzņēmumi)
  • Ģeotelpisko datu ilgtspējas jautājumi (EuroGeographics datu stratēģija, Open Maps for Europe 2 demonstrējumi)
Ģenerāldirektore un Kadastra attīstības vadītājs no 17. līdz 19. martam piedalās EuroGeographics Ģenerālās asamblejas pasākumos

EuroGeographics kā organizācija ir gatava arī nozīmīgām pārmaiņām, jo Ģenerālās asamblejas ietvaros ir plānots ievēlēt gan jaunu prezidentu, gan četrus jaunus valdes locekļus. Trijiem no līdzšinējiem valdes locekļiem (Colin Bray (Īrija), Emilio Lopez Romero (Spānijaun Denis Tabučić (Bosnija un Hercegovina)) drīzumā beidzas pilnvaru termiņš, bet Martin Salzmann (Nīderlande) ir izteicis vēlmi neturpināt darbu EuroGeographics valdē. Informācijai: EuroGeographics valdes sastāvā ir deviņi locekļi, trīs no tiem ir tie dalīborganizāciju pārstāvji, kuras EuroGeographics budžetā sniedz vislielāko ieguldījumu, bet sešus locekļus ievēl uz divu gadu termiņu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, EuroGeographics komanda, cerot uz turpmāku – tikpat sekmīgu sadarbību, pateicas ikvienai no dalīborganizācijām par iesaisti, veidojot spēcīgu zināšanu apmaiņas tīklu un sekmīgu dalību biedru iesaistes programmā kopumā, reizē arī veiksmīgi īstenojot Eiropas Savienības finansētus projektus, tai skaitā Open Maps for Europe 2, kas ir vērsti uz piekļuves nodrošināšanu Eiropas ģeotelpiskajiem datiem.

Ģenerālās asamblejas dalībniekus uzrunās arī Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras ģenerāldirektors, pulkvedis Mārtiņš Liberts, jo ir plānots, ka 2025. gadā EuroGeographics Ģenerālā asambleja notiks Rīgā. Mūsu vadības komanda ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras kolēģiem jau ir pārrunājusi sadarbības modeli šī pasākuma organizēšanā.