Valsts zemes dienests informē, ka COVID-19 infekcijas izplatīšanās gadījumā var tikt nodota informācija  Slimību profilakses un kontroles centram par to, ka apmeklējāt Valsts zemes dienestu.

Personām, kurām saskaņā ar normatīvu regulējumu ir noteikti ierobežojumi, lai mazinātu COVID-19 izplatību nav tiesību saņemt iestādes pakalpojumu klātienē.

Personām, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas un personām, kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās, kā arī kurām ir noteikts pienākums ievērot pašizolāciju vai mājas karantīnu, pirms pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas no Valsts zemes dienesta, kā arī jebkura tieša fiziska kontakta ar citu personu ir pienākums informēt Valsts zemes dienestu par inficēšanās risku.

Iepriekš minēto pienākumu izpildi uzrauga Veselības inspekcija / Valsts policija un par to nepildīšanu un epidemioloģiskās drošības prasību neievērošanu var tikt piemērota administratīvā atbildība.

Saņemot pakalpojumu persona apliecina, ka ir iepazīstināta ar augstāk norādīto informāciju.

Aicinām ikvienu apmeklētāju būt atbildīgam un ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.

Plašāku informāciju par Personām, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonasiespējams iegūt Slimību profilakses un kontroles centra oficiālajā tīmekļvietnē.