VZD Atvērtie dati
Informatīvs materiāls par Valsts zemes dienesta atvērtajiem datiem angļu valodā

Pateicoties neatlaidīgam partneru un profesionālo organizāciju pieprasījumam, ar 2022. gadu Valsts zemes dienestam tika piešķirts papildu nepieciešamais finansējums datu atvēršanai un Latvijas Atvērto datu portālā  un Eiropas Kopienas ģeoportālā  atvērto datu veidā ir publicēti Valsts adrešu reģistra, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes dati.

Atverot datus par nekustamajiem īpašumiem, zemes vienībām, būvēm, administratīvajām teritorijām, adresēm un nekustamā īpašuma tirgus darījumiem, sabiedrībai nodrošināta piekļuve šim augstvērtīgajam digitālajam resursam, kas veicina uz oficiāliem un ticamiem valsts informācijas sistēmu datiem balstītu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju produktu attīstību, ļauj veikt nepastarpinātu analīzi, veicinot inovācijas pētniecības, datu un tehnoloģiju jomā, kā arī rada pamatu viedai pārvaldībai un uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanai. Uzklausot partneru un profesionālo organizāciju ieteikumus un samērā ar Valsts zemes dienesta iespējām, atvērto datu kopas tiek pilnveidotas, nodrošinot komerciālo un nekomerciālo mērķu sasniegšanai pilnvērtīgu un aktuālu digitālo resursu. 

Kas ir svarīgi, par Valsts zemes dienesta atvērtajiem datiem interesējas arī ārvalstu kompānijas un klienti, bieži tiek saņemti jautājumi par atvērto datu izmantošanu un dažādiem tehniskajiem aspektiem, tādēļ, apkopojot biežāk uzdotos jautājumus, ir sagatavots vispārīgs atvērto datu materiāls angļu valodā, kas ir pieejams Valsts zemes dienesta tīmekļvietnes sadaļā Atvērtie dati, lejupielādēt brošūru uzreiz varat arī šeit