VZD Cenrādis

Šā gada 9. jūlijā ir stājušies spēkā grozījumi Valsts zemes dienesta (VZD) cenrādī, kas paredz izmaiņas VZD ģeotelpisko datu izplatīšanas servisa izmantošanā un informācijas izsniegšanā papīra formātā.

Lai radītu vienlīdzīgāku attieksmi pret datu saņēmējiem, ievērojot principu, ka tie, kas intensīvāk izmanto pakalpojumu, vairāk arī maksā par pakalpojuma uzturēšanu, ir veiktas izmaiņas VZD cenrādī, samazinot maksu par ģeotelpisko datu izplatīšanas tīmekļa pakalpju izmantošanu. Turpmāk datu servisa lietotāji par saņemto pakalpojumu maksās atbilstoši veikto pieprasījumu skaitam nevis vienotu cenu, neatkarīgi no veikto datu pieprasījumu apjoma.

Cenrāža grozījumi nosaka, ka klientam, kas izmantos ģeotelpisko datu izplatīšanas tīmekļa pakalpes, turpmāk tiks piemēroti 42,05 euro par katriem 25 000 datu pieprasījumiem mēnesī. Pārsniedzot iepriekš minēto datu pieprasījumu skaitu, tiks piemērota papildu maksa – 42.05 EUR par katriem nākamajiem 25 000 datu pieprasījumiem. Savukārt pārsniedzot 1.milj. pieprasījumu kalendārā mēnesī, cena par pakalpojumu mēnesī vairs nepieaugs.  Minētās izmaiņas attiecas uz Kadastra kartes, Valsts adrešu reģistra, Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācijas, Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas tīmekļa pakalpēm. Vairāk informācijas šeit.

Lai veicinātu sabiedrību izmantot pakalpojumu materiālu elektroniskos izsniegšanas kanālus, aktualizētais VZD maksas pakalpojumu cenrādis paredz izmaiņas arī informācijas izsniegšanas pakalpojumos, papildus pakalpojuma maksai ieviešot dokumentu izsniegšanu papīra formā. Turpmāk par jebkāda dokumenta (A3 un A4 formātā) izsniegšanu papīra formā, kas pārsniedz 10 lapas, tiek noteikta papildus maksa 1.55 EUR  apmērā. Savukārt par katru lielformāta (A2, A1 un A0) izdruku papīra formā  8.55 EUR , kas ietver izmaksas tā sagatavošanai un izsniegšanai. Minētās papildu maksas attiecas tikai uz papīra izdrukām, dokumentu saņemot elektroniski, tās netiek piemērotas. Turklāt jānorāda, ka pašu informācijas izsniegšanas pakalpojumu cenas nemainās, piemēram, arī turpmāk par vienu arhīva dokumentu būs jāmaksā 3 EUR , bet par vienu arhīva lietu 15 EUR .