VZD
dalībnieki

Šonedēļ, no 22. līdz 23. novembrim, Čehijas galvaspilsētā  Prāgā norisinās Eiropas Savienības pastāvīgās komitejas kadastra jautājumos konference un plenārsēde (PCC), kas jau tradicionāli notiek Eiropas savienības prezidējošajā valstī.

Šīs konferences tēma “Kadastra dati kā atbalsts infrastruktūras attīstībai”, kur tiek diskutēts par šobrīd tik nozīmīgās kritiskās infrastruktūras informācijas nozīmību un tās datu apriti informācijas sistēmās, tajā skaitā arī Kadastra informāciju sistēmās.

Valsts zemes dienestu konferencē pārstāv kadastra attīstības vadītājs Vents Priedoliņš, kurš ir saņēmis arī uzaicinājumu turpmāk būt par Valsts zemes dienesta patstāvīgu pārstāvi Kadastru un zemes reģistru zināšanu apmaiņas tīkla (CLRKEN) koordinācijas komitejā.