VZD Klientu apkalpošanas centri Pakalpojumi
Klientu apkalpošanas centru darba laiks pēc 15. novembra

Lai samazinātu sabiedrības veselības drošības riskus un pasargātu VZD klientus un darbiniekus no iespējamās inficēšanās ar Covid-19, VZD turpina klientus apkalpot attālināti.

No šā gada 15. novembra valsts nozīmes pilsētās – Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Ogrē, Rēzeknē, Rīgā, Valmierā un Ventspilī būs nodrošināta iespēja pēc iepriekšēja pieraksta klātienē saņemt pakalpojumu izpildes materiālus “zaļajā režīmā”. Proti, klienta apkalpošanas laikā gan VZD darbiniekam, gan klientam jābūt derīgam sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam.

Lai pieteiktos klātienē saņemt pakalpojumu izpildes materiālus, lūdzam zvanīt uz VZD informatīvo tālruni 67038800 vai rakstīt e-pastu uz VZD klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi.

Apmeklējot klientu apkalpošanas centru, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte) un derīgam sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam. Klientus lūdzam būt piesardzīgiem, atbildīgiem un ievērot visus valstī joprojām noteiktos piesardzības pasākumus – obligāti vilkt sejas un deguna aizsargmasku, aizsedzot degunu un muti, ieturēt 2 metru distanci no citiem cilvēkiem, dezinficēt rokas, ievērot respiratoro higiēnu un citus nosacījumus savai un apkārtējo drošībai.

Pakalpojumu pieteikšana joprojām notiek tikai attālināti.

Papildus klientiem piedāvājam arī personalizētās konsultācijas tiešsaistes programmā Zoom vai Webex. Pieteikties tiešsaistes konsultācijai var zvanot uz informatīvo tālruni 67038800 vai rakstot e-pastu uz e-pasta adresi info@vzd.gov.lv.

VZD pakalpojumu pasūtīšana attālināti

Aicinām klientus izmantot VZD sniegtos pakalpojumus attālināti, tos pasūtot elektroniski:

  • portālā Kadastrs.lv;
  • portālā  Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” (šajā gadījumā iesniegums derīgs bez droša elektroniskā paraksta);
  • sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz VZD oficiālo e-adresi;
  • sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz kādu no VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi.

Iesniegumam jāpievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Ja pakalpojuma izpildei nepieciešamie dokumenti ir pieejami Būvniecības informācijas sistēmā, iesniegumam dokumenti nav jāpievieno, bet iesnieguma saturā jānorāda būvniecības lietas numurs.

Ja nevarat izmantot iepriekšminētos iesnieguma iesniegšanas veidus (piemēram, Jums nav pieejams internets), tad valstī noteikto epidemioloģisko ierobežojumu laikā pašrocīgi parakstītu iesniegumu varat sūtīt pa pastu uz jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra adresi, iesniegumam pievienojot pasūtījuma izpildei nepieciešamos dokumentus (dokumentu oriģinālus vai Jūsu paša apliecinātas kopijas) vai iesnieguma tekstā norādiet būvniecības lietas numuru, ja dokumenti pieejami Būvniecības informācijas sistēmā).

Gadījumā, ja pakalpojuma pasūtīšanas laikā rodas tehniski jautājumi par pakalpojuma pasūtīšanu elektroniski, par pakalpojuma izpildei iesniedzamajiem dokumentiem vai nepieciešama cita veida konsultācija, aicinām sazināties ar VZD klientu apkalpošanas speciālistiem pa tālruni 67038800 vai e-pastu, nosūtot jautājumu uz elektroniskā pasta adresi info@vzd.gov.lv.

Pakalpojumu izpildes rezultātā sagatavotos dokumentus izsniegsim elektroniski portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts", nosūtīsim uz oficiālo e-adresi vai  elektronisko pastu, vai pēc atsevišķa pieprasījuma –  nosūtīsim pa pastu (pasta izdevumus apmaksā klients).

Zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu iesniegšana

Saprotot, ka zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu sniegšanas turpināšana ir nozīmīga Latvijas ekonomikai, jo nereti ir saistīta ar Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi un izvirzīto nosacījumu izpildi (piemēram, īpašumu atsavināšana ceļa pārbūvei), joprojām nodrošināsim iespēju zemes kadastrālas uzmērīšanas papīra dokumentus datu reģistrācijai vai aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā iesniegt klātienē VZD klientu apkalpošanas centros Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Ogrē, Rēzeknē, Rīgā, Valmierā un Ventspilī “zaļajā režīmā”, ja:

  • savu ierašanos pirms tam būsiet saskaņojis telefoniski vai rakstiski elektroniskajā pastā;
  • klātienes apmeklējuma laikā lietosiet mutes un deguna aizsargmasku un kopā ar personas apliecinošu dokumentu uzrādīsiet derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Vienlaikus aicinām gadījumos, kad VZD jāiesniedz zemes kadastrālas uzmērīšanas papīra dokumenti par kadastra objektiem no citas administratīvās teritorijas, kas nav Jūsu darba vietas administratīvā teritorija, sūtīt tos pa pastu uz to VZD arhīva glabātavas adresi, kurā glabājas konkrētās administratīvās teritorijas kadastra objektu dokumenti:

Būvju kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu pieejamība

No šā gada 15. novembra atsākam sniegt būvju kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu pilnā apjomā – gan dzīvojamām, nedzīvojamām būvēm un telpu grupām.

Ņemot vērā, ka šis pakalpojums sevī ietver objekta apsekošanu klātienē, veicot objekta apsekošanu ir jāievēro epidemioloģiskās drošības pasākumi:

  • objektā kopā ar VZD darbinieku var atrasties ne vairāk kā viena persona, kurai kopā ar personas apliecinošu dokumentu jāuzrāda derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
  • jālieto mutes un deguna aizsargmaska, aizsedzot degunu un muti, kā arī jāievēro 2 metru distance.  

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktajiem drošības pasākumiem. Savukārt aktuālo informāciju par VZD pakalpojumu pieejamību sniegsim VZD tīmekļvietnē un sociālajās platformās.

Jau iepriekš pateicamies iedzīvotājiem par izpratni!