Dienestā viesojās LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studenti, lai praktiski iepazītos ar mūsu darbības jomām

Pirmdien, 15. aprīlī, Valsts zemes dienesta Rīgas kopstrādes birojā viesojās Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes 3. kursa studenti un Vides zinātnes nodaļas vadītājs, profesors Oļģerts Nikodemus, lai klātienē praktiski izzinātu mūsu iestādes darbu.

Tikšanās bija profesora un studentu iniciatīva, lai studiju kursā “Resursu vērtēšana un pārvaldība” praktiski iepazītos ar Valsts zemes dienesta darbu. Mūsu iestādes Kadastra attīstības vadītājs Vents Priedoliņš klātesošos iepazīstināja ar iestādes struktūru un darbības jomām, papildus pastāstot arī par prakses un darba iespējām.

Savukārt Mērniecības un zemes pārvaldības veicināšanas departamenta direktore Judīte Mierkalne studentiem sniedza ieskatu zemes konsolidācijas jautājumu attīstībā. Par to, kā tiek aprēķinātas nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības, pastāstīja   Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta Vērtību aprēķina nodaļas vadītāja Vita Šaršune.

Pateicamies kolēģiem, studentiem un profesoram Oļģertam Nikodemus par sekmīgu dialogu un ceram uz veiksmīgu sadarbības turpinājumu arī nākotnē, jo sadarbība ar akadēmiskās vides pārstāvjiem ir viena no mūsu iestādes stratēģiskajām prioritātēm. Ciešā sadarbībā ar augstskolām, zinātniekiem un studentiem vēlamies veicināt jaunas zināšanas,  tehnoloģiju radīšanu un to izmantošanu praksē.