VZD Starptautiskā sadarbība
VZD dalība PCC un EuroGeographics konferencē

Dienesta pārstāvji Daina Ūdre un Vents Priedoliņš no 25. līdz 28. oktobrim bija devušies uz Madridi, lai piedalītos Eiropas Savienības pastāvīgās komitejas kadastra jautājumos (PCC) un EuroGeographics Kadastra un zemes reģistru zināšanu apmaiņas tīkla (CLRKEN) konferencē. Tikšanās vienojošā tēma bija Kadastra ieguldījums labklājības valstīs: Nodokļi un citi pakalpojumi. Eiropas Savienības pastāvīgās komitejas kadastra jautājumos (PCC) konferences parasti rīko ES prezidējošās valstis, šobrīd, no 2023. gada jūlija līdz decembrim, tā ir Spānija. Latvijas prezidentūra ir paredzēta 2028. gadā – no jūlija līdz decembrim.

Pasākuma oficiālā atklāšana notika Prado muzejā, un konferences dalībniekiem bija lieliska iespēja iepazīties ar vienu no Eiropas lielākajām mākslas darbu kolekcijām no 12. gadsimta sākuma līdz 19. gadsimta sākumam. Arī pati konference norisinājās mākslinieciskā vidē – San Fernando Karaliskajā tēlotājmākslas akadēmijā. Konferences dalībnieki iepazinās ar Spānijas kadastra vēsturi zemes nodevu un nodokļu kontekstā no pašiem tās pirmsākumiem līdz pat jaunākajiem sasniegumiem, tai skaitā konferences dalībniekiem bija iespēja ielūkoties spāņu 3D kadastrā.

Konference turpinājās ar ieskatu citu Eiropas valstu nekustamā īpašuma vērtēšanas un nodokļu sistēmās, ko sniedza Beļģijas, Kipras, Somijas, Slovēnijas, Zviedrijas un Ukrainas pārstāvji, kā arī Vents Priedoliņš. Jāatzīmē, ka Vents vadīja arī piektdienas, 27. oktobra rīta sesiju kā moderators, kuras ietvaros notika diskusijas par atvērtās kadastra kartes tēmu, turklāt tieši šīs konferences ietvaros visi tās dalībnieki tika iepazīstināti ar EuroGeographics Kadastra un zemes reģistru zināšanu apmaiņas tīkla jaunajiem vadītājiem – pārstāvi no Beļģijas Jolien Neckebroeck un Ventu Priedoliņu!

Lepojamies, ka mūsu kolēģu zināšanas, pieredzi, kā arī sadarbības un komunikācijas  prasmes augstu vērtē arī kolēģi Eiropā!