Mainīts Jelgavas klientu apkalpošanas centra darba laiks

Informējam, ka no 2. aprīļa Valsts zemes dienesta (VZD) Jelgavas Klientu apkalpošanas centrs (Akadēmijas ielā 19) turpmāk klientus pieņems katru nedēļu trešdienās un ceturtdienās.

Papildus norādām, ka visus VZD pakalpojumus klienti var pieteikt elektroniski, izmantojot VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv pieejamos e-pakalpojumus. Sūtot elektroniski parakstītu iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi vai VZD oficiālo e-adresi; izmantojot valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla Geolatvija.lv e-pakalpojumus. Atsevišķus pakalpojumus ir iespēja pieteikt arī Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) vai rajona (pilsētas) tiesā.

VZD speciālista padziļinātu konsultāciju par jebkuru pakalpojumu ir iespējams saņemt:

Plašāka informācija par VZD sniegtajiem pakalpojumiem ir publicēta www.vzd.gov.lv un valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.gov.lv, kā arī to var saņemt, zvanot uz VZD konsultatīvo tālruni 67038800 vai rakstot uz konsultatīvo e-pastu info@vzd.gov.lv.