VZD Kadastrālā vērtēšāna
vebinara uznemums

Pirms gaidāmiem tradicionālajiem svētkiem, 22. un 23. jūnijā, Valsts zemes dienests piedalījās Starptautiskās vērtētāju asociācijas (International Association of Assessing Officers, IAAO) un Starptautiskā nekustamā īpašuma nodokļa institūta (International Property Tax Institut, IPTI) organizētajā attālinātajā masveida vērtēšanas simpozijā (Mass Appraisal Valuation Symposium).


Valsts Zemes dienestu ar prezentāciju “Datu pārbaudes un analīzes process: kvalitātes kontrole atvērto datu un datu lietotāju atsauksmju kontekstā” (Data Validity and Analysis Process: Quality Control in the Context of Open Data and the Feedback from Data Users) konferencē pārstāvēja Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta Vērtēšanas analīzes daļas vecākā metodikas eksperte (analītiķe) Anete Māra Harkeviča. Savā prezentācijā mūsu eksperte informēja par nekustamā īpašuma tirgus datu uzkrāšanu Latvijā, atvērto datu problēmjautājumiem, pirkuma darījumu verifikācijas procesu un sabiedrības iesaisti Dienesta informācijas sistēmu datu kvalitātes uzlabošanā.

Konference ir rīkota ar mērķi, lai nodrošinātu platformu masveida vērtēšanas speciālistiem no visas pasaules, lai dalītos ar zināšanām un pieredzi, prezentētu savus viedokļus un risinājumu, izaicinājumu stāstus. Šī gada simpozijā tika apspriestas tādas tēmas kā masveida vērtēšanas modeļu attīstība, vērtēšanas pieejas, nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas labie piemēri un masveida vērtēšanas standarti, kā arī izaicinājumi nestabila nekustamā īpašuma tirgus apstākļos, ilgtspējīgu ēku un komerciālo īpašumu vērtēšanā. Aplūkoti arī jaunākie rezultāti un tehnoloģijas – mākslīgā intelekta metožu un mašīnmācības modeļu pielietojumi. Konferences ietvaros dalībniekiem jautājumu/atbilžu daļā bija iespēja ekspertiem uzdot arī savus jautājumus, nobeigumā aizvadot arī paneļdiskusiju par masveida vērtēšanas speciālistu piesaistīšanu un izaicinājumiem personāla atlases procesā.

Šī gada simpozija pamattēma bija “Pielietojumi un izaicinājumi” (Applications and Challenges). Tajā piedalījās nekustamo īpašumu masveida vērtētāji no Amerikas Savienotām valstīm, Kanādas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Latvijas, Dienvidāfrikas republikas, Singapūras, Austrālijas, Malaizijas un Honkongas.

Tajā šogad tika apspriestas arī tādas tēmas kā masveida vērtēšanas modeļu attīstība, vērtēšanas pieejas, nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas labie piemēri un masveida vērtēšanas standarti, kā arī izaicinājumi nestabila nekustamā īpašuma tirgus apstākļos, ilgtspējīgu ēku un komerciālo īpašumu vērtēšanā. Aplūkoti arī jaunākie rezultāti un tehnoloģijas - mākslīgā intelekta metožu un mašīnmācības modeļu pielietojumi. Konferencē  dalībniekiem jautājumu/atbilžu daļā bija iespēja ekspertiem uzdot arī savus jautājumus, nobeigumā aizvadot arī paneļdiskusiju par masveida vērtēšanas speciālistu piesaistīšanu un izaicinājumiem personāla atlases procesā.

Jau vairākus gadus konferenci rīko IPTI. Šogad, lai stiprinātu pasākuma nozīmīgumu un sasniegtu plašāku auditoriju, simpozijs tika organizēts sadarbībā ar IAAO. Abas organizācijas jau strādā kopā, veidojot “Īpašuma nodokļa aprēķināšanas un administrēšanas žurnālu” (Journal of Property Tax Assessment & Administration) un jau iepriekš ir sadarbojušās arī citos profesionālajos pasākumos. IAAO  ir sabiedriska organizācija, kuru veido profesionāļi, nekustamā īpašuma vērtētāji un personas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu, savukārt IPTI ir bezpeļņas organizācija, kurā darbojas eksperti, kas atbalsta organizācijas biedrus efektīvu un iedarbīgu nekustamā īpašuma nodokļu sistēmas izstrādi un tās  uzturēšanu.

Simpozija noslēgumā IPTI prezidents Pauls Sandersons un IAAO prezidents Veids Patersons pateicās visiem pasākumā iesaistītajiem par vērtīgu diskusiju, novērtējot plašo tēmu klāstu, kas skāra dažādus masveida vērtēšanas un nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas aspektus.