Ziņas

Šodien Latvijas vēstnesī ir publicēti Ministru kabineta 2019. gada 3. decembra noteikumi Nr. 263 “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"”

Noteikumi izstrādāti, lai ieviestu Kadastra informācijas sistēmas un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotās procedūras un, lai nodrošinātu datu apmaiņu starp Būvniecības informācijas sistēmu un Kadastra informācijas sistēmu.

Saskaņā ar noteikumu grozījumiem, no 2019. gada 6. decembra Dienests vairāk neveiks reģistrēto plānu zīmogošanu. Līdz ar to, pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas datu reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, Dienests mērniekam,izsniegts plānus bez spiedoga nospieduma.

Jau kopš 2015. gada 1. janvāra Dienests zemes robežu plānus kā dokumentus elektroniski nodod rajona (pilsētas) tiesai, ja plāns nepieciešams ierakstīšanai zemesgrāmatā. Tādejādi, nav nepieciešama papildu atzīmju izdarīšana uz plāniem, kas apliecina to reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā.

Informācija par zemes vienības vai zemes vienības daļas reģistrāciju vai datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā ir iegūstama pašā sistēmā, kuras pieejamība nodrošināta starpiestāžu datu apmaiņas ietvaros vai īpašniekiem – datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv. Atteikšanās no spiedoga uzlikšanas uz plāniem palīdzēs nākotnē, zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā, pāriet uz plānu sagatavošanu tikai elektroniskā formā.