VZD EuroGeographics
VZD EuroGeographic

No 15. līdz 17. maijam Bosnijas un Hercegovinas galvaspilsētā Sarajeva notiks ikgadējā EuroGeographics Ģenerālā Asambleja, kurā šogad piedalīsies un Valsts zemes dienestu pārstāvēs ģenerāldirektore Vita Narnicka.

Šogad asamblejas sanāksmi organizē Bosnijas un Hercegovinas Federālā ģeodēzijas un nekustamā īpašuma lietu pārvalde. Tās galvenā tēma ir  “Atkalapvienošanās & Ambīcijas”.

Pēc divu gadu pārtraukuma Ģenerālās asamblejas uzmanības lokā ir savstarpējā saikne ar visām ieinteresētajām pusēm, lai sasniegtu savus mērķus. Kopā ar atzītiem lektoriem asamblejas dalībniekiem būs iespēja tikties ar saviem kolēģiem no citām valstīm, piedalīties savstarpējās diskusijās un klātienē veidot jaunus sadarbības veidus.

Ikgadējā asambleja ir galvenā EuroGeographics lēmējinstitūcija.  Ģenerālā asambleja pieņem oficiālus lēmumus par stratēģiju, plāniem, budžetu, valdes iecelšanu u. c., ņemot vērā valdes ieteikumus.  Gadu gaitā tā ir paplašinājusies līdz konferences formātam, kļūstot par galveno forumu Eiropas kartogrāfijas, kadastra un zemes reģistrācijas aģentūru vadītāju kontaktu dibināšanai un viedokļu apmaiņai.

Kārtējā kopsapulce sanāk reizi gadā un balso par nākamā gada budžetu, ievēlē valdes locekļus, kā arī prezidentu, apstiprina visus pieteikumus par jaunu biedru uzņemšanu un veic citus oficiālus jautājumus, kā to paredz statūti.