VRAA ievieš jaunu Atvērto datu portāla www.data.gov.lv versiju

Informējam, ka Atvērto datu tehniskā risinājuma nodrošinātājs – Valsts reģionālās attīstības aģentūra no šī gada 8. jūlija ieviesīs jaunu Latvijas Atvērto datu portāla data.gov.lv versiju, kas iespējams var radīt sarežģījumus atvērto datu izmantotājiem. Šobrīd Valsts zemes dienests, lai nodrošinātu savu atvērto datu nepārtrauktu pieejamību, testē jauno portāla versiju un aicina to darīt arī pārējos datu lietotājus.

Aicinām pieprasīt piekļuvi testa videi, uzdot neskaidros jautājumus vai informēt par konstatētajām kļūdām atvērto datu iegūšanai, rakstot uz Valsts reģionālās attīstības aģentūras e-pastu atbalsts@vraa.gov.lv.