VZD Valsts adrešu reģistrs
Jaunas pilsētas

No šodienas, 1. jūlija, Adrešu reģistrā, saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, trīs ciemiem Ādažiem, Ķekavai un Mārupei ir reģistrēts pilsētas statuss un mainīts arī adreses pieraksts, izslēdzot pagastu no tā.

Izmaiņas Adrešu reģistrā, datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāla Kadastrs.lv. sadaļā “Valsts adrešu reģistrs” un Atvērto datu portālā data.gov.lv ir  pieejamas sākot ar  šodienu, 1. jūliju.

Aicinām ņemt vērā turpmākās adreses pieraksta izmaiņas, piemēram:

  •      no “Kaktiņi”, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov. uz  "Kaktiņi", Ādaži, Ādažu nov.
  •      no Draudzības iela 7, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov. uz Draudzības iela 7, Ādaži, Ādažu nov.

Adrešu reģistrā līdz šī gada 1. jūlijam ir reģistrētas 10 valstspilsētas, no kurām septiņas – Rīga, Jūrmala, Liepāja, Daugavpils, Ventspils, Jelgava, Rēzekne – ir kā atsevišķas pašvaldības, bet trīs valstspilsētas – Jēkabpils, Ogre, Valmiera - ietilpst novadu teritorijās. Kopumā Adrešu reģistrā ir reģistrēta 81 pilsēta, no kurām 74 ir novadu teritorijās. Reģistrā ir reģistrēti arī 1359 ciemi un 4914 mazciemi.