Attēls

Pamatojoties uz valdības lēmumu "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" līdz 2020. gada 9. jūnijam, Valsts zemes dienests klientus apkalpos tikai attālināti.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 7. maija rīkojuma Nr. 254 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” līdz 2020. gada 9. jūnijam, Dienesta klienti pakalpojumus varēs pieteikt tikai attālināti – portālā Kadastrs.lv, portālā Latvija.lv, sūtot iesniegumu uz oficiālo e–adresi vai elektronisko pastu. Savukārt pakalpojumus saņemt varēs elektroniski portālā Kadastrs.lv sadaļā Mans konts. Elektroniski dokumentus varēs saņemt arī uz e-adresi un  e-pastu kā arī klients varēs saņemt dokumentus izmantojot Latvijas pasta pakalpojumus (pakalpojumu apmaksā klients). Dienesta klientu apkalpošanas speciālisti sniegs konsultācijas pa tālruni un e-pastu. Saziņas kontakti ir norādīti  tīmekļa vietnē.

 Ārkārtējās situācijas laikā Dienests turpina pildīt būvju un telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumus. Pakalpojuma saņemšanai klientam ir jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka pats un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs, tai skaitā – persona  nav transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbinieks un pasažieru kravas vai tehnisko reisu apkalpes loceklis, kas ir atgriezies no darba brauciena un komandējuma un, tādējādi viņam, jānodrošina pašizolācija (mājas karantīna). Apliecinājumā ir jānorāda, ka būvju kadastrālās uzmērīšanas pasūtītājs nav persona, kuru Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā COVID–19 infekcijas slimības kontaktpersonu, viņam nav laboratoriski apstiprināta COVID–19 diagnoze un pēdējo 14 dienu laikā nav bijusi kontaktā ar personu, kurai ir apstiprināta COVID–19 diagnoze. Klientam apliecinājumā ir jānorāda, ka būves/telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas laikā objektā atradīsies ne vairāk kā viena persona.

Gadījumos, ja persona pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas ir pasūtījusi būvju kadastrālo uzmērīšanu, bet šobrīd nevēlās to veikt, persona var lūgt Dienestam apturēt būvju kadastrālās uzmērīšanas pakalpojuma izpildi līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai, Dienestā iesniedzot iesniegumu bez droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga, izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, to sūtot pa elektronisko pastu vai oficiālajā e-adresē.

Īpaša kārtība noteikta papīra dokumentu saņemšanai no mērniecībā sertificētām personām datu reģistrācijai vai aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā. Kārtība paredz, ka mērnieki dokumentus varēs iesniegt klātienē Dienesta klientu apkalpošanas centros, pirms tam elektroniski vai telefoniski sazinoties ar attiecīgu klientu apkalpošanas speciālistu un vienojoties par dokumentu iesniegšanas vietu un laiku.

Dienests uz ārkārtas situācijas laiku privātpersonu konsultācijas tiks sniegtas elektroniski info@vzd.gov.lv  vai zvanot uz Dienesta klientu apkalpošanas centru tālruņiem.