Administratīvās reformas karte

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam 2021. gada 1. jūlijā stājas spēkā administratīvi teritoriālā reforma. Līdzšinējo 119 vietējo pašvaldību vietā tiek izveidotas 43 jaunas pašvaldības.

Lai sabiedrību informētu par jaunajām administratīvo teritoriju robežām, Valsts zemes dienests Latvijas Atvērto datu portālā ir publicējis Latvijas Republikas administratīvo teritoriju karti uz 2021. gada 1. jūliju.  Plašāka informācija par administratīvo teritoriju karti pieejama šeit.