Arhīvfa glabātavas Rīgā un Valmierā atsāk darbu

Informējam, ka no šodienas, 6. februāra, Valsts zemes dienesta Rīgas un Valmieras arhīva glabātavas atsāk savu darbu un nodrošina pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā nedigitalizēto arhīva dokumentu izsniegšanu, ierastajā kārtībā.

Lai nodrošinātu arhīvu pārvaldības prasības, uz laiku nebija pieejami Rīgas un Valmieras arhīva glabātavās esošie nedigitalizētie arhīva dokumenti. Šobrīd arhīvu pārvaldības prasības ir īstenotas un arhīva glabātavas atsāk pakalpojumu sniegšanu kā ierasts.

Valsts zemes dienesta Rīgas arhīva glabātavā (Puškina ielā 14, Rīgā)  ir pieejami arhīva dokumenti par nekustamajiem īpašumiem Rīgas, Salaspils, Saullkrastu, Siguldas, Vangažu pilsētās, Ādažu, Mārupes, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu un Siguldas novados. Savukārt Valmieras arhīva glabātavā (Rīgas ielā 47, Valmierā) glabājas dokumenti par nekustamajiem īpašumiem  Mazsalacas, Rūjienas, Sedas, Smiltenes, Strenču, Valmieras un Valkas pilsētās, Valmieras  un Valkas novados, kā arī Smiltenes novada Smiltenes, Blomes, Brantu, Bilskas, Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes un Variņu pagastos.

Arhīva glabātavas, pēc iepriekšēja pieraksta, var apmeklēt klātienē, zvanot uz Valsts zemes dienesta informatīvo tālruni 67038800 vai rakstot uz e-pastu info@vzd.gov.lv.