VZD
Sarunu festivāls Lampa

Sestdien, 2. jūlijā, Valsts zemes dienesta eksperti – ģenerāldirektore Vita Narnicka, Izaugsmes un ilgtspējas departamenta direktore Sandra Notruma, Pakalpojuma dizaina departamenta direktore Dace Pļavniece, Adrešu reģistra departamenta direktore Natālija Avotiņa, Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta Vērtēšanas analīzes nodaļas vecākais metodikas eksperts (analītiķis) Artūrs Pizičs, Kadastra departamenta Būvju metodikas nodaļas vadošais metodikas eksperts Mārtiņš Riežnieks un Sabiedrisko attiecību speciālists Hardijs Lāns – iepazīstināja sarunu festivāla “Lampa” apmeklētājus un dalībniekus ar Atvērtiem datiem.

“Datu atvēršanas rezultātā ieguvēji ir gan iedzīvotāji, gan arī uzņēmumi. Tā ir iespēja ne tikai attīstīties jauniem pakalpojumiem un IKT produktiem, bet tas arī palīdz gudrāk pārvaldīt nekustamos īpašumus un veikt padziļinātus, uz valsts datiem balstītus pētījumus par Latvijas teritoriju, zemi un būvēm,” sarunu festivālā “Lampa” norādīja Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Vita Narnicka.  “Ir sperts liels solis uz priekšu, lai atvieglotu dažādu būtisku datu pieejamību gan tiem, kuru darbība vērsta uz īpašumu attīstību, gan arī tiem, kuriem ir svarīgi iespējami ātrāk un ērtāk nokļūt no viena punkta Latvijas kartē uz otru.”

Festivāla apmeklētāji mūsu pieturvietā uzzināja, ka Valsts zemes dienesta Atvērtie dati bez maksas ir pieejami ikvienam un tajos ir dati par ēkām, būvēm, zemi, adresēm un nekustamo īpašumu tirgu. Tos drīkst brīvi lietot savu ieceru īstenošanai: uzņēmēji, lai radītu jaunus produktus un pakalpojumus, pētnieki un studenti, lai labāk izprastu pētāmo objektu, valsts pārvaldes, pašvaldības un iedzīvotāji, lai pieņemtu lēmumus, kas balstīti uz datiem.

Valsts zemes dienests Atvērtos datus prezentēja Valsts kancelejas teltī “Valsts māja” un notikumā “Sadarbība – pakļaušanās, piekāpšanās vai tomēr ceļš uz abpusēju izdevīgu rezultātu?”, kurā kopā ar mums piedalījās arī Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Satiksmes ministrija un Valsts izglītības attīstības aģentūra.