Datu konference “Kadastra dati labākai valsts rītdienai”

Valsts zemes dienesta (VZD) piektdien, 17.maijā, rīkotajā starptautiskajā datu konferencē “Kadastra dati labākai valsts rītdienai” pulcējās pašmāju un starptautiskie eksperti, lai diskutētu par daudziem uzņēmējiem un iedzīvotājiem aktuāliem kadastra datu jautājumiem - to nepieciešamību, iegūšanu, drošību, kā arī efektīvu izmantošanu.

Konferencē piedalījās augsta līmeņa eksperti no VZD, Tieslietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas dažādām nevalstiskajām organizācijām un uzņēmumiem, kā arī eksperti no dažādām ārvalstīm un starptautiskās organizācijas EuroGeographics.

Ārvalstu eksperti konferences darbam tika pieaicināti, ņemot vērā pasaules tendences, kas rāda, ka Kadastra dati citur pasaulē tiek izmantoti vēl plašāk nekā tiek darīts šobrīd Latvijā. Tie ir ārkārtīgi svarīgi valsts drošības jomā, dažādu dabas stihiju seku novēršanā, pilsētplānošanā, investīcijas projektu attīstīšanā, dažāda mēroga loģistikas un piegāžu ķēžu plānošanā, pētniecībā un citās uz izaugsmi vērstās jomās.

VZD ģenerāldirektore Vita Narnicka: “Mūsdienu pasaulē ir liels pieprasījums pēc kadastra datiem, kas ir nepieciešami gan attīstītājiem, gan arī dažādiem dienestiem, tostarp glābšanas dienestiem. Tātad šiem datiem vajag būtu korektiem, realitātei atbilstošiem, operatīviem un ērti pieejamiem. Vienlaikus tiem ir jābūt drošiem, it īpaši ņemot vērā ģeopolitisko situāciju Eiropā un pasaulē kopumā. Kā redzams, izaicinājumu netrūkst.”

Viktorija Peršone, Eurographics projektu vadītāja datu pieejamības un integrācijas jautājumos: “Nodrošinot ērtu piekļuvi Pāreiropas mēroga harmonizētiem kadastra datiem, tiek atbalstīta Eiropas ekonomika un drošība saskaņā ar Eiropas Savienības Atvērto datu direktīvu un Regulu, ar ko nosaka konkrētu vērtīgo datu kopu sarakstu un to publicēšanas un atkārtotas izmantošanas kārtību. Atvērtā kadastra karte ir vienota vieta, kur atrast Eiropas kadastra karti. Tā lietotājiem ietaupa laiku, pūles un resursus, jo nodrošina saskaņotus datus no vairākām valstīm vienā centrālajā portālā ar vienu viegli saprotamu atvērto datu licenci. Tas ir risinājums izaicinājumam, kā atrast, viegli piekļūt un licencēt autoritatīvus Pāreiropas mēroga saskaņotus ģeotelpiskos datus, kas ir lielformāta un augstas vērtības.”

“VZD piedzīvo dinamiku pozitīvā izaugsmē. Tas strādā pie tā, lai uzlabotu pakalpojumus, padarītu tos mūsdienīgus, un seko līdzi jaunākajām pasaules tendencēm. Valsts zemes dienesta uzdevums ir transformēt pakalpojumus, lai kadastrs joprojām būtu uzticamākā vieta, kur var atrast pamata informāciju. Vienlaikus visām procedūrām  jānotiek jēgpilni un tā, kā to sagaida sabiedrība – stiprinot drošību, efektivitāti un vienlaikus neradot papildu slogu, izslēdzot liekas procedūras un tās vienkāršojot. Es saredzu, ka kadastrs var kļūt par efektīvu īpašuma pārvaldības instrumentu,” konferencē norādīja Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre Lauma Paegļkalna.

VZD aicināja piedalīties arī ārzemju sadarbības partnerus, ņemot vērā, ka vairākās Eiropas valstīs kadastra datus izmanto plašāk, piemēram, dažādu krīzes situāciju modelēšanā, arī 3D kadastra risinājumi citās Eiropas valstīs ir gana plaši attīstīti – pasaule šobrīd piedzīvo milzīgas tehnoloģiskās un ekonomiskās pārmaiņas.

Kadastra datu atvērtība, vienkārša pieejamība un drošība ir viena no VZD galvenajām prioritātēm tagad un arī turpmāk.

Papildu informācija: Baiba Kantiņa, Valsts zemes dienesta Sabiedrisko attiecību vadītāja, mob. tālr. 26555927, e-pasts baiba.kantina@vzd.gov.lv