VZD Būves kadastrālā uzmērīšana
Rīcības plāns būvju kadastrālās uzmērīšanas rindu mazināšanai

Reaģējot uz situāciju, kas izveidojusies 2022. gada otrajā pusgadā, kad dažādu faktoru ietekmē strauji pieauga pieprasījums pēc Valsts zemes dienesta (VZD) būvju kadastrālās uzmērīšanas (BKU) pakalpojuma, Tieslietu ministrija un VZD piedāvā risinājumus situācijas stabilizēšanai.

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere:

Valsts zemes dienestā, kur dažādu faktoru dēļ rindas uz zemes uzmērīšanu un citiem pakalpojumiem izveidojušās nepieņemami garas, ir izstrādāti rīcības varianti situācijas sakārtošanai un uzlabošanai. Darbs pie šīs problēmas risinājuma bija jau sākts, bet manā uzdevumā tas pavirzījies uz priekšu, un dos iespēju rindas būtiski samazināt, lai cilvēki laikus saņemtu sev nepieciešamos pakalpojumus.

Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Vita Narnicka norāda

Lai atrisinātu būvju kadastrālās uzmērīšanas pakalpojuma rindu jautājumu, Latvijai šajā jomā ir jāatsakās no birokrātijas. Būtu svarīgi vienkārši nedarīt to, kam nav pievienotās vērtības. Pašlaik publiskajā apspriešanā jau ir Ministru kabineta noteikumi, regulējums, kas dažos gadījumus vienkāršo pārbūves reģistrācijas procesu. Piemēram, ja šobrīd iedzīvotājam ir dzīvoklis, kurā nepieciešama starpsienas nojaukšana, tad pietiku ar projektu, kurā pareizi viss sazīmēts, VZD speciālistiem vispār nebūtu jāveic apsekošana, mēs nedarītu daudzas citas lietas, ko šobrīd darām, bet tā vietā process būtu krietni vienkāršotāks un ātrāks. Es ļoti ceru, ka šie noteikumi tiks apstiprināti iespējami ātrāk, lai uzreiz tiem īpašniekiem, kas šobrīd stāv rindā ar vienkāršām pārbūvēm piemērotu atviegloto pakalpojuma saņemšanas procesu. Tādējādi šiem vienkāršajiem pieteikumiem mēs veltītu trīs reizes mazāk laika kā līdz šim. Tas palīdzētu jau ar esošajiem resursiem sniegt izdarīt krietni vairāk pieprasīto pakalpojumu

Piedāvātie risinājumi situācijas stabilizēšanai:

  • Vienkāršu būvju reģistrācija bez būves kadastrālās uzmērīšanas. Ir izstrādāti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 263, kas paredzētu vienkāršotās pārbūves, kā arī pirmās un otrās grupas palīgēkas reģistrēt no Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) datiem un dokumentiem un arī nepabeigtas jaunbūves reģistrēt uz īpašnieka deklarācijas un būvniecības dokumentu pamata. MK noteikumu grozījumus ir plānots izskatīt MK sēdē 17.01.2023.
  • Būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa un metodoloģijas efektivizēšana. Šim risinājumam ir nepieciešami jauni BKU noteikumi, kas šobrīd tiek saskaņoti ar iesaistītajām institūcijām un plānots, ka tos varētu izskatīti valdības sēdē jau februāra mēnesī. Šo izmaiņu rezultātā tiktu vienkāršota uzmērīšana apvidū (I grupas būvēm tikai ārpuses uzmērīšana), tāpat paredzēts, ka inženierbūves reģistrētu no izpildmērījumiem, kas atvieglos, piemēram, RAIL BALTIC objektu reģistrāciju.
  • Būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālistu komandas palielināšana. Kopš 01.11.2022. VZD ir pieņemti 13 jauni BKU speciālisti, kuri šobrīd tiek apmācīti. VZD vērtē iespējas rast papildu finansējumu, lai varētu pieņemt darbā un apmācīt vēl 10 BKU speciālistus.  
  • Pilnveidotas procedūras būvju kadastrālās uzmērīšanas pasūtījumu izvērtēšanā. Lai novērstu situācijas, kad BKU rindā atrodas pasūtījumi, kuri nevar tikt izpildīti neiesniegtu dokumentu vai nepilnību dēļ, plānots, ka VZD veiks iesniegtās informācijas sākotnējo pārbaudi jau uzreiz pēc pasūtījuma saņemšanas.

Izmantojot datu modelēšanas metodi, var prognozēt, ja tiktu realizēti visi iepriekš minētie risinājumi, tad BKU rindas samazināsies un situācija stabilizēsies tuvāko mēnešu laikā, tāpat klientiem samazināsies ne tikai sniegtā pakalpojuma izmaksas, bet arī saņemšanas termiņš.

Papildu informācija:

Valsts zemes dienests šobrīd saskaras ar palielinātu interesi pēc būvju kadastrālās uzmērīšanas (BKU) pakalpojuma. Par galveno iemeslu tam kalpo likumdevēja prasība, ka līdz 2022. gada 1. oktobrim bija jānodod ekspluatācijā ēkas vai arī jāpagarina būvatļaujas, kur būvniecība ir uzsākta pirms 2014. gada 1. oktobra. Līdz ar šo regulējumu, atklājies, cik daudzi īpašnieki nav sakārtojuši savus īpašumus atbilstoši mūsu valsts normatīviem, un tādējādi šobrīd pieprasījums pēc BKU pakalpojuma ir vairākkārt pieaudzis, ja salīdzina ar iepriekšējiem gadiem. Arī 2021. gadā un 2022. gada sākumā Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteikto prasību ievērošanas dēļ objektu apsekošana bija iespējama ierobežotā apjomā. Lai rastu risinājumus, TM un VZD ir izstrādāts rīcības plāns, kas iesniegts arī Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.