VZD
Turpmāk izmantosim LVRTC mākoņdatošanas pakalpojumus

Noslēgumam tuvojas Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD) informācijas sistēmu migrācija uz VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centra (turpmāk – LVRTC) nodrošināto virtuālā datu centra, datu glabāšanas un rezerves kopēšanas infrastruktūru, informē LVRTC. Pēc migrācijas pabeigšanas VZD informācijas sistēmu drošas uzturēšanas un datu rezerves kopēšanas pakalpojumus saņems LVRTC nodrošinātā Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra (turpmāk – VESPC) ietvaros, ko šobrīd jau izmanto vairāk kā 24 valsts pārvaldes iestādes.

Datu Rezerves kopēšanas pakalpojums nodrošina iespēju izveidot savu informācijas sistēmu rezerves kopijas un uzglabāt tās atbilstoši nepieciešamajai rezerves kopiju veidošanas, uzglabāšanas un atjaunošanas politikai. Datu rezervēšanas un glabāšanas risinājums ir izkliedēts starp vairākiem fiziskajiem datu centriem dažādās ģeogrāfiskajās lokācijās, kas saslēgti loģiski vienotā tīklā, nodrošinot datu nezūdamību.

Savukārt virtuālo serveru jauda nodrošina no citiem klientiem izolētu virtuālo vidi organizācijas izmantoto virtuālo serveru darbināšanai. Tas rada iespēju organizācijām izmantot neierobežotu virtuālo mašīnu skaitu un patstāvīgi pārvaldīt piešķirtos mākoņdatošanas resursus – skaitļošanas jaudas, operatīvo atmiņu un cietā diska vietu.

VZD ģenerāldirektore Vita Narnicka uzsver ka VZD dažu pēdējo gadu laikā ir ieguldījis lielu darbu, lai nodrošinātu datu atvēršanu saviem klientiem.

V. Narnicka norāda

Tas nozīmē ne tikai iespēju attīstīties jauniem pakalpojumiem un informācijas tehnoloģiju produktiem, bet palīdzēt arī gudrāk pārvaldīt nekustamos īpašumus un veikt padziļinātus, uz datiem balstītus pētījumus par Latvijas teritoriju, zemi un būvēm. Lai tas varētu veiksmīgi notikt, svarīgi ir parūpēties par diviem būtiskiem aspektiem. Viens no tiem ir droša datu uzglabāšana, otrs – efektīva to apsaimniekošana un uzturēšana. Tie ir jautājumi, kas ikdienā paslīd garām klientu acīm, ja viss ir pienācīgi nodrošināts, bet, tas uzturētājam rada milzu izaicinājumus, ja tas nenotiek

Būtiskākais organizāciju ieguvums no VESPC pakalpojumu izmantošanas – iespēja izmantot jaunākos IKT tehnoloģiskos risinājumus un iekārtas, tai pat laikā vairs  neuztraucoties par savas individuālās IKT infrastruktūras uzturēšanu, atjaunošanu un apkalpošanu un neparedzētām izmaksām. Iestādes arī iegūst vienu pakalpojuma sniedzēju visiem IKT pakalpojumiem, kā arī ievērojami tiek optimizēti resursi.

LVRTC valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols uzsver:

Organizācijas šobrīd piedzīvo būtisku digitālās transformācijas tempu kāpinājumu, ko virza trīs faktori – pirmkārt, gan iekšēju, gan ārēju lietotāju prasības pēc ērtas un pieejamas darba, e-pakalpojumu un darījumu vides, otrkārt – aizvien pieaugošie drošības izaicinājumu, kuru pārvarēšanai organizācijām nereti pietrūkst resursu. Treškārt – tehnoloģiju attīstība un organizāciju nepieciešamība iet roku rokā ar to, attīstot savus digitālos risinājumus, kas ne vienmēr iespējama ierobežotu finanšu vai specifisku kompetenču trūkuma dēļ. VESPC pakalpojumu  un valstij piederošas koplietojamas infrastruktūras izmantošana ļauj risināt visus trīs faktorus drošā, tiesiski korektā un finansiāli izdevīgā ceļā

LVRTC ir viens no valsts IKT kompetenču centriem, kas nodrošina iestādēm koplietojamu infrastruktūru, kas aptver teju visu IKT pakalpojumu spektru – datu centru, kiberdrošības, konteinerizācijas, mākoņdatošanas u.c., kopsummā 19. pakalpojumus.

LVRTC VESPC pakalpojumus sniedz jau piekto gadu un tos var saņemt valsts tiešās pārvaldes iestādes un  kapitālsabiedrības. VESPC izmantošana tām ļauj nodrošināt   informācijas sistēmu darbību augstā konfidencialitātes, integritātes un pieejamības līmenī, izmantot augsta līmeņa datu apstrādes un glabāšanas infrastruktūru,  kā arī elastīgi paplašināt nepieciešamo resursu apjomu, neinvestējot iekārtu iegādē. VESPC pakalpojumi iestādēm un kapitālsabiedrībām saskaņā ar MK instrukciju Nr. 5 pieejami, nepiemērojot Publiskā iepirkuma likumu. Kopš Krievijas uzsāktā kara Ukrainā, iestādēm būtiski pieauguši drošas datu glabāšanas, apstrādes un kiberaizsardzības izaicinājumi un pieaug arī organizāciju interese par VESPC pakalpojumu saņemšanu. Šobrīd tos izmanto jau 24 organizācijas, glabājot vairāk kā 142 informācijas sistēmas.

Plašāk par VESPC pakalpojumu izmantošanu un pieteikšanās kārtību iespējams uzzināt šeit.