Ziņas

Informējot sabiedrību par šobrīd nekustamā īpašuma tirgū pastāvošajām tendencēm, Valsts zemes dienests ir publicējis datus par tendencēm darījumos ar nekustamajiem īpašumiem – dzīvokļiem un lauksaimniecībā izmantojamām zemēm.

Analizējot datus par nekustamā īpašuma tirgus cenām, izmantojām tikai datus par nekustamā īpašuma pirkuma darījumiem, kas ir reģistrēti  zemesgrāmatā, neņemot vērā darījumus starp radiniekiem vai saistītiem uzņēmumiem, piespiedu darījumus, kā arī darījumus ar papildu saistībām, piemēram, uzturlīgumus.

Lai uzskatāmi parādītu nekustamā īpašuma attīstības tendences dažādos Latvijas reģionos, vidējās darījumu cenas ar dzīvokļiem sadalītas teritoriju grupās – Rīga, Jūrmala, pārējās republikas pilsētas un mazpilsētas u.c. Savukārt, lauksaimniecības zemei plānošanas reģionos vai lauksaimniecībā izmantojamās zemes produktivitātes u.c.

Plašāka informācija par darījumiem ar dzīvokļiem un lauksaimniecībā izmantojamām zemēm pieejama Valsts zemes dienesta oficiālajā tīmekļvietnē.