Līgo

Šķiet, tas bija tikai nupat, kad sēdos pie datora, lai rakstītu ievadu Valsts zemes dienesta (VZD) Ziņu lapai. Kopš tā brīža ir pat nevis pagājis, bet paskrējis pusgads – seši ļoti strauji, dinamiski, ražīgi mēneši. Ir sperti soļi, kas ilgtermiņā, turklāt pozitīvi ietekmēs gan katra konkrētā uzņēmēja, gan arī valsts attīstību kopumā.

Pirmām kārtām jāuzsver – Saeima galīgajā lasījumā ir pieņēmusi grozījumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, nosakot, ka 2025. gadā tiks nošķirtas un būs spēkā divas kadastrālās vērtības, kas, vienkārši sakot, nozīmē, ka iedzīvotājiem nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi vēl nepieaugs. Tā ir laba ziņa, ņemot vērā, ka tādējādi ir gan sakārtots iepriekš daudzus gadus neatrisinātais īpašumu kadastrālo vērtību jautājums, gan arī atrasts veids, kā nelikt īpašniekiem maksāt vairāk nodokļa veidā.

Ir skaidrs, ka ir svarīgi meklēt un arī atrast arvien jaunus veidus, kā sekmēt dažādu īpašumu un tautsaimniecības kopumā attīstību, un šeit savukārt būtiska loma ir efektīvai informācijas apritei, viedokļu uzklausīšanai, savstarpējai sapratnei. Katru gadu 1. augustā VZD sniegs informāciju par zemesgabaliem, par kuriem dienesta rīcībā nav ziņu par mantotājiem, aicinot mantojuma tiesībās stājušos mantiniekus 90 dienu laikā iesniegt dienestā mantojuma tiesību apliecinošus dokumentus un veicot datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā.

Jau krietni agrāk – līdz 26. jūnijam VZD aicina savus sadarbības partnerus un klientus izteikt savu viedokli par grozījumiem "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"  noteikumos. Solis informācijas efektīvas nodrošināšanas jomā sperts arī citā virzienā – pildot amata pienākumus, tiesu izpildītāji VZD arhīva dokumentiem varēs piekļūt bez maksas. Un, protams, nedrīkst nepieminēt – maijā Rīgā notika starptautiska datu konference “Kadastra dati labākai valsts rītdienai”, kur pulcējās pašmāju un starptautiskie eksperti, lai diskutētu par daudziem uzņēmējiem un iedzīvotājiem aktuāliem kadastra datu jautājumiem - to nepieciešamību, iegūšanu, drošību, kā arī efektīvu izmantošanu.

Pēdējie divi mēneši VZD ir bijuši ļoti dinamiski arī ilgtspējas jomā. Apzinoties, ka šodienas apstākļos organizācijas pastāvēšana un izaugsme ir cieši saistīta ar ilgtspējīgiem lēmumiem, esam ceļā uz ilgtspējas stratēģijas izstrādi. Spraigās iekšējās diskusijās esam noteikuši būtiskuma jomas, kurās dienestam jāfokusē ilgtspējas stratēģiskie mērķi. Lai šīs būtiskās jomas būtu svarīgas arī mūsu ietekmes pusēm, šobrīd dažādos formātos norit viedokļu apzināšana. Aicinām iesaistīties šajā iniciatīvā ikvienu, aizpildot aptaujas anketu par ilgtspējas jautājumiem.

Bet, kā jau minēju, laiks skrien ātri, un, gluži nemanot esam sagaidījuši mirkli, ko mēdzam dēvēt tik dažādi – mirklis, kad ir visīsākā nakts, vasaras saulgrieži, Līgo, Jāņi utt. Savs laiks smagam darbam, savs – kārtīgai atpūtai. Jaukus un tradīcijām bagātus visiem svētkus!

Vita Narnicka,

Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore