VZD Kadastrs LiDAR
Seminārs “Tālizpētes tehnoloģiju izmantošana uzraudzības vajadzībām Latvijā”

Trešdien, 12. aprīlī, plkst. 10.00 Valsts vides dienestā (Rūpniecības ielā 23, Rīgā) seminārā “Tālizpētes tehnoloģiju izmantošana uzraudzības vajadzībām Latvijā” ar prezentāciju “Pilotprojekts tālizpētes datu izmantošanai Kadastra datu reģistrācijā un aktualizācijā” uzstāsies mūsu Kadastra attīstības vadītājs Vents Priedoliņš.

V. Priedoliņš semināra dalībniekus iepazīstinās ar pilotprojektiem, ko veicam sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, kuros analizējam iespējas, kā no lāzerskenēšanas datiem (LiDAR) būtu iespējams aktualizēt Kadastra datus.

V. Priedoliņš norāda:

Līdz šim LiDAR dati ir sašķēlušies ar Kadastra karti, lai salīdzinātu Kadastra kartē esošo ēku kontūras ar tālizpētē konstatējamo, un pēc nepieciešamības precizējuši ēku kontūru novietojumu. Turpmāk vēlamies saprast, kā rīkoties, ja konstatējam, ka ēkas kontūra ir konstatējama tikai vienā no materiāliem (kadastra kartē vai tālizpētes materiālos), un ko darīt, ja tālizpētes materiālos konstatējamas aizdomas par apjomīgām izmaiņām ēkas apjoma rādītājos. Esam uzrunājuši atsevišķas pašvaldības, kuras vēlāk lūgsim iesaistīties šajā pilotprojektā, lai rastu kopīgu risinājumu. Šādas būtiskas izmaiņas būves apjomos vai arī ēkas esības/neesības konstatācija ir risināma kopā ar pašvaldību Būvvaldēm .

Interesenti aicināti reģistrēties semināram līdz 10. aprīlim: https://ej.uz/qpo1

Seminārā varēs uzzināt par satelīta attēlu un citu tālizpētes datu izmantošanu, pieejamajiem datiem un to, kā notiek dabas resursu monitorings “no kosmosa”. Semināra laikā ar pieredzi tālizpētes tehnoloģiju izmantošanā dalīsies arī Valsts vides dienests, Lauku atbalsta dienests, AS “Latvijas valsts meži”, VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Dabas aizsardzības pārvalde.

Semināra laikā prezentēts arī VVD un nodibinājuma “Vides risinājumu institūts” īstenotais projekts SentiCheck un tā rezultāti. Projekta mērķis - automatizēts uz Sentinel datiem balstīs zemes virsmas izmaiņu attālināts monitorings, kas VVD sniedz iespēju sistēmiski un laikus atklāt iespējamos zemes dzīļu izmantošanas pārkāpumus, tai skaitā gūt pierādījumus dabas resursu prettiesiskai ieguvei un izmantošanai saimnieciskajā darbībā.

Seminārs tiek organizēts Eiropas Kosmosa aģentūras finansētā projekta Nr. 4000137294/21/I-DT-Ir “Uz Sentinel datiem balstīts pakalpojums zemes dzīļu izmantošanas attālinātai uzraudzībai un iespējamās nelegālās derīgo izrakteņu ieguves atklāšanai” (SentiCheck) ietvaros.