VZD
VZD apmāca notārus

Šodien Valsts zemes dienesta eksperti –  Daina Ūdre un Lāsma Grīnfogele, vada apmācības notāriem Latvijas zvērinātu Notāru padomes organizētajā seminārā.

Notāru darbības joma ir cieši saistīta ar dažādiem nekustamā īpašuma formēšanas jautājumiem, līdz ar to seminārā Daina Ūdre stāsta par Kadastra informācijas sistēmu, kas var būt ļoti noderīgs informācijas avots ikdienas darbā.

Ņemot vērā, ka notāri sagatavo un apliecina arī nostiprinājuma lūgumus īpašuma tiesību ierakstīšanai zemesgrāmatā, seminārā Lāsma Grīnfogele sniedz arī informāciju par vienas pieturas aģentūras principu nekustamā īpašuma ierakstīšanas procesos starp Valsts zemes dienestu un rajona (pilsētas) tiesām.

Prezentāciju tēmas:

  1. “Kadastra informācijas sistēmas dati”, Daina Ūdre, Kadastra departamenta direktore;
  2. “Valsts zemes dienesta un zemesgrāmatu vienoto procedūru pakalpojumu izpildes nosacījumi un novērojumi praksē”, Lāsma Grīnfogele, Pakalpojumu pārvaldības departamenta Pakalpojumu pārvaldības un kvalitātes daļas vecākā kvalitātes eksperte.