EuroGeographics Ģeotelpiskie dati
Valsts zemes dienesta vadība Beļģijā iepazīstas ar ģeotelpisko datu izmantošanas risinājumiem krīzes situācijās

Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Vita Narnicka un Kadastra attīstības vadītājs Vents Priedoliņš šonedēļ Lēvenas pilsētā Beļģijā  piedalījās divos nozīmīgos nozares pasākumos – Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālās ģeotelpiskās informācijas pārvaldības ekspertu komitejas (UN GGIM) Ģeotelpiskās informācijas pārvaldības politikas un tiesiskā regulējuma darba grupas sēdē un EuroGeographics Nozares politikas zināšanu apmaiņas tīkla (PolKEN) darba grupas sanāksmē.

Abu nozīmīgo pasākumu vienojošā tēma ir ģeotelpisko datu mērķtiecīga un efektīva izmantošana krīzes situācijās, kas šobrīd visā pasaulē it nozīmīga aktualitāte, ņemot vērā gan Krievijas iebrukumu Ukrainā, gan dažādus ģeopolitiskos konfliktus un terorisma draudu pieaugumu visā pasaulē, kā arī  biežās dabas katastrofu izraisītas nelaimes .

Latvijas ģeopolitiskā situācija liek mums būt īpaši modriem, jo regulāri saskaramies ar dažādiem hibrīdkara elementiem – nelegālo migrantu plūsmu uz Latvijas austrumu robežas un dažādiem tīši izraisītiem inženierkomunikāciju bojājumiem Baltijas jūrā.

Tikšanās ar starptautisko organizāciju pārstāvjiem un nozares ekspertiem, viņu pieredzes stāsti, arī krīžu pārvaldības un modelēšanas rezultāti ir nozīmīgi, lai mēs zinātu, kāda veida ģeotelpiskie dati primāri ir nepieciešami krīzes situācijās, papildus gādājot par mūsu ģeotelpisko informācijas sistēmu drošību.