VZD
Dienesta adreses maiņa

Valsts zemes dienestam no pirmdienas, 19. decembra, tiek mainīta juridiskā adrese, kā arī Centrālās administrācijas turpmākā atrašanās vieta. Juridiskā adrese un Centrālās administrācijas atrašanās vieta tiek mainīta no 11. novembra krastmala 31, Rīgā, LV-1050 uz  Puškina ielā 14, Rīgā, LV - 1050.

Aicinām iedzīvotājus un mūsu sadarbības partnerus ņemt vērā jaunās izmaiņas gan juridiskā adresē, gan Centrālās administrācijas atrašanās vietā, kā arī sekot līdzi mūsu aktualitātēm mājas lapā.

Valsts zemes dienests, kas šogad atzīmē 30. gada dienu,  ir valsts nozīmes reģistru iestāde, kas uztur datus par Latvijas lielāko vērtību – zemi un būvēm. Dienests gādā, lai ikvienam būtu pieejama informācija par visā valsts teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem un to īpašniekiem, par apgrūtinātajām teritorijām un adresēm. Dienests veic arī nekustamā īpašuma kadastrālo vērtēšanu un būvju vai telpu grupu kadastrālo uzmērīšanu. Mūsu uzkrātie dati valstij palīdz gudrāk pārvaldīt īpašumus un plānot teritoriālo attīstību, bet cilvēkiem veikt drošākas ar īpašumu saistītas izvēles.