VZD Būves kadastrālā uzmērīšana
Informatīva attēls par sazināšanos ar klientiem

Stājoties spēkā jaunajiem noteikumiem un vienkāršojot būvju kadastrālās (BKU)  uzmērīšanas procesus, no otrdienas, 11. aprīļa, Valsts zemes dienests ap 2000 klientiem izsūtīs paziņojumus, par BKU pakalpojuma izpildes laika samazināšanu. 

Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Vita Narnicka uzsver:

Saīsināt pakalpojuma saņemšanas laiku bija iespējams, jo ir stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos, kas mazina birokrātiskos procesus šī pakalpojuma izpildē. Kopā ar kolēģiem esam ieguldījuši lielu darbu, lai pakalpojumu saņemšana iedzīvotājiem un uzņēmumiem patērētu iespējami mazāk laika, tādējādi taupot savus resursus. Šobrīd nozīme ir tikai tādām prasībām, kam ir kāds praktisks pienesums, nevis tikai tukša birokrātiska formalitāte. Ir pārskatīta esošajā rindā pieteiktie pakalpojumi un šobrīd jau apmēram 2000 klientiem bija iespēja saīsināt gaidāmo izpildes laiku.  

Valsts zemes dienesta klientiem saņemot paziņojumu par BKU izpildes laika samazināšanu nekur nav jāvēršas, jo paziņojumā norādītajā laika periodā ar viņiem sazināsies Valsts zemes dienesta atbildīgie speciālisti un vienosies par precīzu objekta apsekošanas datumu un laiku. 

Pirms gandrīz divām nedēļām stājas spēkā Ministru kabineta 2023. gada 7. martā apstiprinātie noteikumi Nr.116 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, kas turpmāk nosaka kārtību kādi dokumenti jāiesniedz Valsts zemes dienestā, lai uzsāktu būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas procesu bez apsekošanas apvidū. 

Šobrīd Būvju kadastrālās uzmērīšanas (BKU) process kļūs vienkāršāks, jo ar noteikumu stāšanos spēkā ir mazināts ne tikai administratīvais slogs, bet jaunā kārtība ļaus atsevišķos gadījumos atteikties no būvju kadastrālās uzmērīšanas, jo nepieciešamos datus Valsts zemes dienests iegūs no būvniecības informācijas sistēmas (BIS) un tikai tad, ja tie nav pieejami, tos būs jāuzrāda dokumentu veidā.

Janvāra izskaņā stājās spēkā arī grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikum", kas precizē prasības datu reģistrācijai bez kadastrālās uzmērīšanas veikšanas, ja Valsts zemes dienestā ir iesniegta nepabeigtas jaunbūves deklarācija.

Tādējādi kadastrālo uzmērīšanu var neveikt, ja īpašnieks par nepabeigtu jaunbūvi – ēka, kurai nav izbūvēti visi stāvi vai nav izbūvēts kāds no ēkas konstruktīvajiem elementiem (pamati, vertikālās konstrukcijas (ārsienas, karkasi), pārsegumi, jumta konstrukcija, jumta segums) - Valsts zemes dienestā iesniedz nepabeigtas jaunbūves deklarāciju ar pievienotu ēkas novietnes izpildmērījuma plānu, kurā norādīta ēkas kontūra. Papildus nepieciešami arī ēkas fotoattēli ar faktisko situāciju un būvatļauju, ja tie nav pieejami Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Plašāka informācija par jauno kārtību ir publicēta mājas lapā www.vzd.gov.lv.