Attēls

Valsts zemes dienests informē, ka pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas, no šī gada 10. jūnija līdz  13. jūnijam, tiks saglabāti ierobežojumi Valsts zemes dienesta pakalpojumu pieejamībai klātienē,  lai nodrošinātu sabiedrības drošības risku samazināšanu saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību.

Līdz ar to Valsts zemes dienesta klienti līdz šī gada 15. jūnijam pakalpojumus var pieteikt tikai attālināti – portālā Kadastrs.lv, portālā Latvija.lv, sūtot iesniegumu uz oficiālo e–adresi vai elektronisko pastu. Savukārt pakalpojuma rezultātā sagatavotos dokumentus var saņemt elektroniski portālā Kadastrs.lv sadaļā Mans konts. Pēc klienta izvēles dokumentus var saņemt arī uz e-adresi, e-pastu vai  izmantojot Latvijas pasta pakalpojumus (pakalpojumu apmaksā klients).

No 2020. gada 15. jūnija Valsts zemes dienesta pakalpojumi būs pieejami klātienē klientu apkalpošanas centros (Madonas klientu apkalpošanas centrā – no 2020. gada 25. jūnija), bet tikai pēc iepriekšēja pieraksta. No šodienas, 2020. gada 10. jūnija, ikviens interesents var pierakstīties uz klientu apkalpošanas centra apmeklējumu zvanot uz tīmekļa vietnē norādītajiem kontakttālruņiem.

Līdz 2020. gada 15. jūnijam Valsts zemes dienests arī saglabā šobrīd noteikto kārtību kādā mērniecībā sertificētās personas iesniedz papīra dokumentus datu reģistrācijai vai aktualizācijai Kadastrā, kas paredz, ka mērnieki dokumentus var iesniegt klātienē Valsts zemes dienesta klientu apkalpošanas centros, pirms tam elektroniski vai telefoniski sazinoties ar attiecīgo klientu apkalpošanas speciālistu un vienojoties par dokumentu iesniegšanas vietu un laiku.

Valsts zemes dienests līdz 2020.gada 15.jūnijam turpinās arī attālināti pieņemt jaunus būvju vai telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu pasūtījumus, vienlaicīgi pakāpeniski atjaunojot ārkārtējās situācijas laikā apturēto pakalpojumu izpildi, saskaņojot ar klientiem iespējamo pakalpojuma izpildes laiku.

Izpildot būvju un telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas pasūtījumu objektā, būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālisti ievēros visus darba drošības un veselības aizsardzības pasākumus. Ierodoties objektā būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālists  lūgs klientu mutvārdos apliecināt, ka viņš ir iepazīties ar Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēto informāciju par Covid-19 izplatības mazināšanu. Gadījumā, ja klients nebūs iepazinies ar šo informāciju, būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālists informāciju par Covid-19 izplatības mazināšanu iedos klientam izlasīt.  Ja ierodoties objektā būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālists konstatēs, ka  no klienta puses nav ievērotas epidemioloģiskās drošības prasības (piemēram, nav iespējams ievērot sociālās distancēšanās pasākumus (2 metri  distanci), personai ir redzamas elpceļu infekcijas pazīmes, persona sniegusi mutvārdu informāciju, ka tā atbilst kādai no personu grupām, kurām ir noteikts pienākums ievērot mājas karantīnu vai pašizolāciju), tad būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālistam ir tiesības nekavējoties pārtraukt darbus objektā un apturēt pasūtījuma izpildi, sagatavojot būvju kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildes apturēšanas paziņojumu.

Valsts zemes dienests līdz 15. jūnijam saglabā iespēju pieprasīt  pakalpojumus attālināti  neparakstot tos ar drošu elektronisko parakstu,  izmantojot portālā Latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”. Tas nozīmē, ka personai ir iespēja pieprasīt Dienesta pakalpojumu – arī būvju kadastrālo uzmērīšanu un  datu reģistrāciju un aktualizāciju Kadastrā, autentificējoties portālā Latvija.lv, un izvēloties pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, nepievienojot elektroniski parakstītu iesniegumu. Ja pakalpojuma izpildei nepieciešami citi dokumenti, to oriģinālus vai  atbilstoši normatīvo aktu prasībām apliecinātus atvasinājumus, persona var iesniegt izmantojot pasta vai kurjerpasta pakalpojumus vai arī dokumentiem jābūt pieejamiem elektroniski – būvniecības informācijas sistēmā.