Attēls

Valsts zemes dienests no šī gada 1. aprīļa atjauno būvju kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu sniegšanu dzīvojamo māju (privātmāju) un telpu grupu (dzīvokļu) kadastrālajai uzmērīšanai, kas tika uz laiku apturēts, saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, COVID-19 izplatības ierobežošanai.

No šī gada 1. aprīļa dienesta speciālisti pieņemtos un izpildē esošos  dzīvojamo objektu pasūtījumus izpildīs,  ja klients rakstiski pamatos nepieciešamību veikt šo dzīvojamo objektu kadastrālo uzmērīšanu ārkārtējās situācijas laikā. Papildus klientam būs jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka pats un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs, tai skaitā – persona  nav transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbinieks un pasažieru kravas vai tehnisko reisu apkalpes loceklis, kas ir atgriezies no darba brauciena un komandējuma un, tādējādi viņam,  jānodrošina pašizolācija (mājas karantīna). Apliecinājumā būs jānorāda, ka būvju kadastrālās uzmērīšanas pasūtītājs nav persona, kuru Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā COVID–19 infekcijas slimības kontaktpersonu, viņam nav laboratoriski apstiprināta COVID–19 diagnoze un pēdējo 14 dienu laikā nav bijusi kontaktā ar personu, kurai ir apstiprināta COVID–19 diagnoze. Papildus apliecinājumā būs jānorāda, ka būves/telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas laikā objektā atradīsies ne vairāk kā viena persona.

Gadījumos, ja persona pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas ir pasūtījusi būvju kadastrālo uzmērīšanu, bet šobrīd nevēlās to veikt, persona  var lūgt Dienestam apturēt būvju kadastrālās uzmērīšanas pakalpojuma izpildi līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai, Dienestā iesniedzot iesniegumu bez droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga, izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, to sūtot pa elektronisko pastu vai oficiālajā e-adresē.

Valsts zemes dienests ārkārtējās situācijas laikā  nav pārtraucis sniegt būvju kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumus  inženierbūvju, nedzīvojamo ēku, dzīvojamo māju jaunbūvju, t.sk. telpu grupu kadastrālajai uzmērīšanai. Arī šie pakalpojumu tiek izpildīti, ja klients rakstiski pamato nepieciešamību veikt šo būvju vai telpu grupu kadastrālo uzmērīšanu ārkārtējās situācijas laikā, un papildus iesniedz rakstisku apliecinājumu, kas ir identisks dzīvojamo objektu uzmērīšanas apliecinājumam.

Informējam, ka, lai klientiem sniegtu drošus būvju kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumus, visi būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālisti, kuri  darba pienākumu veikšanas laikā klātienē tiekas ar klientiem, ir iepazīstināti ar epidemiologu izstrādātajām veselības aizsardzības vadlīnijām un darba drošības prasībām, lai pasargātu klientus un būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālistus no saskarsmes ar COVID-19 infekciju.

Valsts zemes dienests pēc Veselības ministrijas, Slimību kontroles un profilakses centra ieteikumiem un darba aizsardzības ekspertu atzinuma  ir nodrošinājis būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālistus ar šādiem individuāliem aizsardzības līdzekļiem – vienreiz lietojamiem cimdiem pret mikroorganismiem, vienreiz lietojamiem apavu apvalkiem (bahilām), kā arī dezinfekcijas līdzekļiem un atkrituma maisiem, kuros pēc būvju vai telpu grupu uzmērīšanas darbību veikšanas  ievietot vienreiz lietojamos individuālos aizsardzības līdzekļus. Nodrošināta arī mērinstrumentu un automašīnu dezinfekcija.

Atbilstoši darba aizsardzības prasībām, Valsts zemes dienests ir veicis visus preventīvos pasākumus, lai ārkārtējās situācijas laikā pakalpojumus sniegtu droši.