Attēls

Valsts zemes dienests informē, ka, lai klientiem sniegtu drošus būvju kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumus, visi būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālisti, kuri  darba pienākumu veikšanas laikā klātienē tiekas ar klientiem, ir iepazīstināti ar epidemiologu izstrādātajām veselības aizsardzības vadlīnijām un darba drošības prasībām, lai pasargātu klientus un būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālistus no saskarsmes ar COVID-19 infekciju.

Valsts zemes dienests pēc Veselības ministrijas, Slimību kontroles un profilakses centra ieteikumiem un darba aizsardzības ekspertu atzinuma  ir nodrošinājis būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālistus ar šādiem individuāliem aizsardzības līdzekļiem – vienreiz lietojamiem cimdiem pret mikroorganismiem, vienreiz lietojamiem apavu apvalkiem (bahilām), kā arī dezinfekcijas līdzekļiem un atkrituma maisiem, kuros pēc būvju vai telpu grupu uzmērīšanas darbību veikšanas  ievietot vienreiz lietojamos individuālos aizsardzības līdzekļus. Nodrošināta arī mērinstrumentu un automašīnu dezinfekcija.

Atbilstoši darba aizsardzības prasībām, Valsts zemes dienests ir veicis visus preventīvos pasākumus, lai ārkārtējās situācijas laikā pakalpojumus sniegtu droši.