VZD Mērnieki
Mērnieku pmācības

Sadarbībā ar Latvijas mērnieku biedrību, Valsts zemes dienests šodien, 12. maijā, piedalās mērniekiem organizētajā apmācību seminārā ar prezentāciju “Portāla e-pakalpojumi un tā lietošanas iespējas”. VZD pārstāve – Pakalpojumu pārvaldības un kvalitātes daļas sistēmanalītiķe Ilona Bačkovska, seminārā stāstīs mērniekiem par datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāla Kadastrs.lv iespējām un tajā pieejamo informāciju, kā arī praktiski demonstrēs dažādu e-pakalpojumu lietošanu. Lai mērniecībā sertificētas personas spētu izvēlēties vispiemērotāko pakalpojuma pasūtīšanas veidu un datu saņemšanas veidu, īpašs uzsvars seminārā tiks likts uz datu atlašu veidošanu un saņemšanu portālā Kadastrs.lv.