Valsts zemes dienests Rīgā rīkos starptautisku datu konferenci  “Kadastra dati labākai valsts rītdienai”

Piektdien, 17. maijā, plkst. 9.30 Valsts zemes dienests Rīgā rīkos starptautisku datu konferenci “Kadastra dati labākai valsts rītdienai”, kurā eksperti no Latvijas un citām Eiropas valstīm diskutēs par daudziem uzņēmējiem un iedzīvotājiem aktuāliem kadastra datu jautājumiem - to nepieciešamību, iegūšanu, drošību, kā arī efektīvu izmantošanu.

Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Vita Narnicka: “Šodienas nepārtraukti dinamiskajos apstākļos, aktuāli kadastra dati faktiski ikdienā ir nepieciešami gan iedzīvotājiem, uzņēmumiem, attīstītājiem, gan arī dažādiem atbildīgajiem dienestiem. Kadastra dati savā būtībā ir svarīgs būvju datu avots, labs palīgs gan attīstītājiem, kuri nolēmuši pārbūvēt dažādas iepriekšējos gados celtas būves, gan atbildīgajiem dienestiem, kuri izmeklē dažādus negadījumus, gan uzņēmējiem, kuri vēlas apbūvēt līdzās esošas teritorijas gan daudz kam citam. Ņemot vērā, cik strauji Eiropā notiek attīstība, valstis, kurās nav centrālas būvju reģistrācijas sistēmas, domā par tās ieviešanu, saprotot tās nozīmīgumu ilgtermiņā, nevis otrādi.”

Ārvalstu eksperti no Ukrainas, Igaunijas, Lietuvas, Francijas ir pieaicināti, ņemot vērā, ka pasaules pieredze rāda, ka Kadastra datus izmanto vēl plašāk nekā to darām šobrīd Latvijā. Tie ir ārkārtīgi svarīgi valsts drošības jomā, dažādu dabas stihiju seku novēršanā, pilsētplānošanā, investīcijas projektu attīstīšanā, dažāda mēroga loģistikas un piegāžu ķēžu plānošanā, pētniecībā un citās uz izaugsmi vērstās jomās.

Par datu konferenci

Pasaule šobrīd piedzīvo milzīgas tehnoloģiskās un ekonomiskās pārmaiņas. Tam visam pa vidu vēl ir nestabila ģeopolitiskā situācija un klimata pārmaiņas. Arvien aktuālāks kļūst jautājums - kā stiprināt valsts drošību un veicināt tās izaugsmi?

Mēdz teikt, ka dati ir mūsdienu jaunā enerģija! To vērtību mēs apjaušam, bet nespējam precīzi nomērīt, jo to iespējas ir neierobežotas. Dati par būvēm un zemi ir katras valsts pamatu pamats jeb mugurkauls,  tā ir informācija, kas ir būtiska kā attīstībai, tā arī valsts pastāvēšanai. Pasaules pieredze rāda, ka Kadastra datus izmanto vēl plašāk nekā to darām šobrīd Latvijā. Tie ir ārkārtīgi svarīgi valsts drošības jomā, dažādu dabas stihiju seku novēršanā, pilsētplānošanā, investīcijas projektu attīstīšanā, dažāda mēroga loģistikas un piegāžu ķēžu plānošanā, pētniecībā un citās uz izaugsmi vērstās jomās.

Un tomēr - pastāv daļa sabiedrības, kuru māc šaubas par kadastra datu lomu tagad un ilgtermiņā, tāpēc mūsu mērķis ir stiprināt sabiedrības izpratni par kadastra datu lomu un kopīgās diskusijās, pieredzes apmaiņā saskatīt vēl neizmantotās iespējas, ko datu izmantošana var sniegt. Tāpēc ar pieredzes stāstiem konferencē aicinām piedalīties profesionāļus dažādās jomās – mērniecībā, pilsētplānošanā, inovācijās, atvērtajos datos, ceļu pārvaldībā un uzņēmējdarbībā. Lai izzinātu starptautisko pieredzi, konferencē esam aicinājuši piedalīties arī ārzemju sadarbības partnerus, ņemot vērā, ka citur Eiropā kadastra datus izmanto plašāk, piemēram, dažādu krīzes situāciju modelēšanā, arī 3D kadastra risinājumi citās Eiropas valstīs ir gana plaši attīstīti.

Konference klātienē notiks “Wellton Riverside SPA Hotel” Panorāmas zālē (11. Novembra krastmalā 33, Rīgā) un tiešraidē to varēs vērot Valsts zemes dienesta Facebook un Youtobe kontos. Latvijas ekspertu pieredzes stāsti un paneļdiskusija “Kadastrs – valsts drošībai un izaugsmei” būs skatāma arī portālā Delfi.lv.

Kadastra dati_programma