Ziņas

Vides un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), 13. decembrī, Rīgā, prezentēja Latvijas e-indeksa 2019 mērījuma jaunākos datus

13. decembrī, Rīgā, VARAM prezentēja Latvijas e-indeksa 2019 mērījuma jaunākos datus un sveica augstāko rezultātu ieguvējus – organizācijas, kas sasniegušas labākos rezultātus digitālo iespēju izmantošanā savā ikdienā un pakalpojumu sniegšanā iedzīvotājiem. Valsts zemes dienests saņēma atzinību par augstiem sasniegumiem Latvijas valsts pakalpojumu digitalizācijā un pieejamībā valsts iestāžu grupā, tādējādi uzrādot labāko elektronizācijas līmeni – 73% apmērā.

2019.gada e-indeksa rezultāti atklāj, ka palielinājies sniegto pakalpojumu īpatsvars, tostarp elektroniski. Valsts zemes dienests 2019. gadā ir ir sasniedzis augstāko rezultātu e-indeksa mērījumā iestāžu kategorijā – 63,5% trīs gadu periodā. Mums ir liels sniegto pakalpojumu skaits un augsta tīmekļvietnes piekļūstamība. Valsts zemes dienests ir līderis klientu apkalpošanas jomā, mums ir augsta iekšējo procesu un starpiestāžu sadarbība.

E-indekss ir valsts iestāžu un pašvaldību digitālās brieduma novērtējums, kas sniedz novērtējumu, cik aktīvi un atbilstoši organizācijas pielieto mūsdienu tehnoloģijas un darbības prakses, lai pilnveidotu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, kā arī organizāciju darbības efektivitāti un draudzīgumu videi. E-indeksa mērķis ir sekmēt mūsdienu tehnoloģiju visaptverošu un atbilstošu pielietošanu valsts iestāžu un pašvaldību darbā un publisko pakalpojumu nodrošināšanā, atbilstoši labas pārvaldības principiem. E-indeksa mērījumu VARAM veic jau piekto gadu.

attēlsattēls