Valsts zemes dienests uzsāk datu atvēršanu

Valsts zemes dienests (VZD) Latvijas Atvērto datu portālā ir publicējis datus no Valsts adrešu reģistra un Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes, tādējādi uzsākot datu atvēršanu no dienesta pārziņā esošajiem reģistriem.

Tagad sabiedrībai bez maksas pieejami VZD aktuālie teksta un telpiskie dati par adresācijas objektiem visā Latvijas Republikas teritorijā. Adrešu reģistra teksta dati ir publicēti kā denormalizētas *.csv formāta datnes, savukārt Adrešu reģistra telpiskie dati, tai skaitā administratīvo teritoriju un to teritoriālo vienību robežu dati, ir publicētas kā denormalizētas *.shp formāta datnes.

Publiskojot datus no Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes, kas tiek uzturēta kadastrālās vērtēšanas vajadzībām, VZD ir publiskojis datus par vairāk nekā 1 miljonu darījumu ar nekustamiem īpašumiem, kas Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā ir reģistrēti kopš 2012. gada. Nekustamā īpašuma tirgus dati ir publicēti kā denormalizēti teksta dati (*.csv formāta datnes).

VZD ģenerāldirektore Vita Narnicka norāda, ka datu atvēršanas rezultātā ieguvēji būs gan iedzīvotāji, gan arī uzņēmumi. Tā ir iespēja ne tikai attīstīties jauniem pakalpojumiem un IKT produktiem, bet tas arī palīdzēs gudrāk pārvaldīt nekustamos īpašumus un veikt padziļinātus, uz valsts datiem balstītus pētījumus par Latvijas teritoriju, zemi un būvēm. V. Narnicka:

Tiek sperts liels solis uz priekšu, lai atvieglotu dažādu būtisku datu pieejamību gan tiem, kuru darbība vērsta uz īpašumu attīstību, gan arī tiem, kuriem ir svarīgi iespējami ātrāk un ērtāk nokļūt no viena punkta Latvijas kartē uz otru.

Atgādinām, ka Saeima apstiprinot 2022. gada budžetu ir piešķīrusi VZD papildus finansējumu, lai sabiedrībai no nākamā gada atvērtu četru reģistru datus, tai skaitā arī datus no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas. Atvērtie dati bez maksas būs pieejai ikvienam interesentam Latvijas Atvērto datu portālā. Līdz ar datu atvēršanu tiks veiktas izmaiņas arī portālā Kadastrs.lv, nodrošinot plašākas iespējas bezmaksas datu pieejamībai.

Vairāk informācijas par VZD atvērtajiem datiem pieejama šeit.

 

Papildu informācija: