VZD Atvērtie dati
Tiešsaistes diskusijas dalībnieki debatē

Piektdien, 24. februārī, Valsts zemes dienests kopstrādes telpās (Puškina ielā 14, Rīgā) Vidzemes inovācijas nedēļas ietvaros rīkoja tiešsaistes diskusiju “Improvizācija ar atvērtiem datiem – pievienotā vērtība uzņēmējdarbībai?” par nekustamā īpašuma tirgus datiem, zemi, būvēm un adresēm, kuri jau četrpadsmit mēnešu ikvienam interesentam bezmaksas.  

Diskusijas laikā Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Vita Narnicka norādīja:

Ieviešot atvērto datu principu, ir sperts liels soli pretī atvērtākai un digitāli pieejamākai valsts pārvaldei. Mērķis ir nodrošināt, lai gan iedzīvotāji, gan arī uzņēmumi, risinot sev nepieciešamos jautājumus, pie vajadzīgajiem datiem varētu nonākt iespējami operatīvā, kā arī pēc iespējas mazāk saskaroties ar valsts birokrātiju. Datu atvēršana nozīmē ne tikai iespēju attīstīties jauniem pakalpojumiem un informācijas tehnoloģiju produktiem, tas palīdzēs arī gudrāk pārvaldīt nekustamos īpašumus un veikt padziļinātus, uz datiem balstītus pētījumus par Latvijas teritoriju, zemi un būvēm. Tāpat tas noteikti arī atstās pozitīvu ietekmi uz esošo datu kvalitāti, jo līdz ar iespēju datiem piekļūt un tos apskatīt, piedāvāsim arī rīku, lai ziņotu par iespējamām neatbilstībām, kopīgi, ar sabiedrības iesaisti, datus aktualizējot.

Ar savu pieredzi diskusijā dalījās arī citi aktīvi un uzņēmīgi cilvēki, kuri jau izmanto Valsts zemes datus reālos produktos un ir aktīvi datu entuziasti. Par savu pieredzi un atvērto datu potenciālu inovāciju radīšanā pastāstīja uzņēmuma “Jāņa sēta” ĢIS projektu vadītājs Dāvis Valters Immurs, AS “Latvijas valsts meži” Biznesa sistēmu risinājumu direktors Māris Kuzmins un “OpenStreetMap” kopienas dalībnieks Rihards Olups. Diskusiju vadīja improvizatori Rihards Sniegs un Marģers Majors.

Valsts zemes dienesta Atvērtie dati kopš pagājuša gada sākuma ir bez maksas pieejami ikvienam interesentam Latvijas Atvērto datu portālā un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā. Līdz ar datu atvēršanu ir veiktas izmaiņas arī portālā Kadastrs.lv, nodrošinot plašākas iespējas bezmaksas datu pieejamībai.

Valsts zemes dienests joprojām turpina par datu atvēršanu un ar to saistītajiem jautājumiem diskutēt ar nozari – profesionāļu organizācijām, lielākajiem klientiem, valsts un pašvaldības iestādēm, lai rastu labākos risinājumus datu atvēršanai un turpmākai sadarbībai.