Attēls

 

Ceturtdien, 2020. gada 5. martā plānots, ka Valsts zemes dienestu darba vizītē apmeklēs Tieslietu ministrs Jānis Bordāns.

Ministrs ar dienesta vadību pārrunās šī gada Valsts zemes dienesta prioritāri veicamos darbus – par kadastrālās vērtēšanas metodikas ieviešanas gaitu,  jaunās kadastrālo vērtību bāzes izstrādes stadiju, par veicamiem tālākiem darbiem MK apstiprinātā ERAF projekta “Kadastra informācijas sistēmas modernizācija un datu aktualizācija” īstenošanas uzsākšanai, kas paredz veidot jaunu, modernu un aktuālu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu,  citiem prioritāriem uzdevumiem, kā arī Tieslietu ministrijas veiktā audita ieteikumus.

Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora p.i. Ineta Baldiņa: “Šis gads dienestam ir būtisks  gads. Mēs aktīvi strādājam, lai stiprinātu Valsts zemes dienesta speciālistu kapacitāti un nodrošinātu  dienesta sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Mēs strādājam pie jaunās kadastrālo vērtību metodikas ieviešanas,  kā arī dienesta sniegto pakalpojumu izpildes pārskatīšanas un vienkāršošanas. Tāpēc ministra vizīti dienestā sagaidām ar izvērstu darba kārtību par Valsts zemes dienesta aktuāliem jautājumiem un vēlamies uzklausīt ministra redzējumu gan par dienesta nākotnes plāniem, gan ikdienas darba novērtējumu”.

Valsts zemes dienests informēs ministru par dienesta darbības virzieniem, iestādes struktūru, kapacitāti, par dienesta sniegtajiem pakalpojumiem un klientu apkalpošanas centru darbību Latvijas teritorijā, kā arī par nozīmīgiem pamatdarbības jautājumiem – jaunās kadastrālo vērtību bāzes izstrādi, izstrādātiem  risinājumiem par datu apmaiņai starp Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu un citām valsts informācijas sistēmām un uzlabotām datu apmaiņas procedūrām starp Valsts zemes dienestu un Zemesgrāmatu.