VZD
VZD un LAD pārrunā sadarbību

Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Vita Narnicka ceturtdien, 10. jūnijā, tikās ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) direktoru Ģirtu Krūmiņu, lai pārrunātu efektīvākas sadarbības iespējas starp abām institūcijām.

Tikšanās laikā apspriesti jautājumi, kas skar datu lietotājiem nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanu, ar mērķi panākt, lai dati par dažādiem īpašumiem, ko patērētāji saņem kādā no šīm abām institūcijām, neatšķirtos, tādējādi neradot nevajadzīgus pārpratumus.

Tāpat tika apspriesta potenciālā sadarbība saistībā ar jaunās īpašumu kadastrālās vērtības sistēmas izveidi un ieviešanu, īpaši to attiecinot uz lauksaimniecībā izmantojamām zemēm. Šobrīd ir noteikts, ka līdzšinējās īpašumu kadastrālās vērtības tiek iesaldētas līdz 2025. gadam, kad arī jāstājas spēkā jaunajai sistēmai.

VZD ģenerāldirektore V. Narnicka norāda, ka sadarbība un kopīgu uzdevumu risināšana ļaus ne tikai padarīt savu pakalpojumu sniegšanu ērtāku un saprotamāku iedzīvotājiem, bet arī padarīt šo procesu vienkāršāku no birokrātiskā aspekta, tādējādi veicinot efektīvākas valsts pārvaldes izveidi. V. Narnicka skaidro:

Ir svarīgi turpināt  veidot sistēmu, kad cilvēkam, kurš ir iesniedzis datus vairs VZD nav jādodas LAD  un otrādi. Tas šo procesu padarītu vienkāršāku, vieglāk saprotamāku un arī lētāk.

VZD vadība regulāri tiekas ar dažādu iestāžu, kā arī uzņēmēju organizāciju pārstāvjiem, lai izdiskutētu neskaidros jautājumus, kā arī vienkāršotu dažādu patērētājiem nepieciešamo datu saņemšanu, kā arī nonāktu pie labākajiem risinājumiem attiecībā uz dažādiem uzņēmējiem un iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem.