Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Valsts zemes dienests (VZD) aicina ikvienu klientu būt atbildīgam un rūpēties par savu un līdzcilvēku veselību, izvērtējot VZD klientu apkalpošanas centra apmeklējumu, un izmantot dienesta pakalpojumus attālināti.

VZD ģenerāldirektore Vita Narnicka norāda, ka Tas ir izdarāms vienkārši un iesniegums dienestam nav jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Ir ļoti būtiski rūpēties par sabiedrības veselību, iespēju robežās samazinot klientu apkalpošanu klātienē, kas ir izdarāms, it īpaši ņemot vērā, ka Latvijas valsts pārvaldē, tostarp VZD, daudzus pakalpojumus var saņemt elektroniski – tas ir nodrošināts neatkarīgi no nepieciešamības ierobežot Covid-19 pandēmiju. Vienlaikus ir svarīgi, lai dažādu valsts iestāžu pakalpojumu saņemšana iedzīvotājiem un uzņēmumiem būtu maksimāli vienkārša, ērta,

Izmantojot portālā Latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”  VZD pakalpojumu saņēmēji var iesniegt ne tikai  iesniegumu, bet arī pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (to oriģinālus vai  atbilstoši normatīvo aktu prasībām apliecinātus atvasinājumus).

Nosacījumi par iesnieguma iesniegšanu izmantojot Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” neattiecas uz pakalpojumiem, kur iesniegums Valsts zemes dienestam, ir iesniegums arī attiecīgajai rajona (pilsētas) tiesai, kā arī, pakalpojumiem, kas saistīti ar zemes kadastrālo uzmērīšanu un tā rezultātā iegūto datu reģistrāciju vai aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā.

Tāpat jāatgādina, ka saistībā ar Covid-19 straujo izplatību, klātienē VZD iespējams apmeklēt tikai ar iepriekšējo pierakstu.