Ievērojot šī brīža epidemioloģisko situāciju, Valsts zemes dienests klientus apkalpo tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Lai pierakstītos klientu apkalpošanas centra, tai skaitā  arhīva, apmeklējumam, jāzvana  vai jāraksta e-pasts konkrētam klientu apkalpošanas centram, kuru plānots apmeklēt, un saskaņo ierašanās laiks.

Apmeklējot Valsts zemes dienestu, lūdzam, lietot sejas masku – tā ir obligāta prasība, lai pasargātu Jūs un citus cilvēkus no saslimšanas.  Covid-19 simptomu gadījumā, aicinām sazināties ar Valsts zemes dienestu un vienoties par citu apmeklējuma laiku.

Izpildot būvju un telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas pasūtījumu objektā, būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālisti ievēros visus darba drošības un veselības aizsardzības pasākumus. Ja ierodoties objektā būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālists konstatēs, ka  no klienta puses nav ievērotas epidemioloģiskās drošības prasības (piemēram, nav iespējams ievērot sociālās distancēšanās pasākumus (2 metri  distanci), personai ir redzamas elpceļu infekcijas pazīmes, persona sniegusi mutvārdu informāciju, ka tā atbilst kādai no personu grupām, kurām ir noteikts pienākums ievērot mājas karantīnu vai pašizolāciju), tad būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālistam ir tiesības nekavējoties pārtraukt darbus objektā un apturēt pasūtījuma izpildi, sagatavojot būvju kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildes apturēšanas paziņojumu.