E-pakalpojumi VZD
Valsts zemes dienesta portālā kadastrs.lv pieejams   jauns e-pakalpojums

No šodienas, 1. novembra, Valsts zemes dienesta e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv ir pieejams jauns e-pakalpojums “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam ”.

Izmantojot jauno pakalpojumu mūsu klientiem ir atvieglota iespēja elektroniski pasūtīt Valsts zemes dienesta sniegtos pakalpojumus. Iesniegt ar jau reģistrēta pakalpojuma izpildi saistītu iesniegumu, piemēram, iesniegumu par pakalpojuma izpildes apturēšanu vai pārtraukšanu, par naudas atmaksu, un citus. Izmantojot šo pakalpojumu mūsu klienti var iesniegt ar pakalpojumu saistītu priekšlikumu, sūdzību, jautājumu vai izteikt lūgumu.

Lai gan iesniegums personai nav jāparaksta ar drošu elektronisku parakstu, pakalpojuma izpildei nepieciešamajiem dokumentiem ir jābūt noformētiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. E-pakalpojumā pasūtīto pakalpojumu izmaksas ir noteiktas Valsts zemes dienesta attiecīgā pakalpojuma aprakstā.

Papildus norādām, ka jaunajā e-pakalpojumā nav iespējams pasūtīt Valsts zemes dienesta pakalpojumus, kurus jau ir iespējams saņemt tiešsaistē portālā kadastrs.lv. E-pakalpojums nenodrošina iespēju pasūtīt arī tos pakalpojumus, kurus ir jāpasūta Būvniecības informācijas sistēmā. Nevarēs pasūtīt arī tos pakalpojumus, kuriem ir noteikta īpaša pasūtīšanas kārtība, kas ir noteikta Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, kas saistīta ar datu reģistrāciju vai aktualizāciju no zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem Kadastrā vai iesniegumu par nostiprinājuma lūgumu Zemesgrāmatai.

Plašāka informācija par jauno e-pakalpojumu ir publicēta šeit.