VZD Kadastrālā vērtēšāna
Zemes vienības

Valsts Zemes dienesta (VZD) speciālisti šī gada 28. un 29. janvārī piedalījās Linkolna Zemes politikas institūts (Lincoln Institute of Land Policy) organizētajā augsta līmeņa starptautiskajā divu dienu tiešsaistes konferencē –  Zemes vērtības noteikšana (Measuring the Value of Land).

Konference ir noslēdzošais pasākums institūta rīkotam konkursam, kurā zinātniekus un vērtēšanas jomas ekspertus aicināja meklēt jaunas un unikālas zemes novērtēšanas metodes, kuras valsts institūcijas un nekustamā īpašuma vērtētāji varētu izmantot, lai novērtētu izmaiņas zemes vērtībā, ja tajā veikti dažāda veida ieguldījumi noteiktā laika periodā ar ierobežotu darījumu skaitu.

Linkolna Zemes politikas institūta pārstāvju izvēlētie konkursa uzvarētāji – zinātnieki un eksperti no dažādām ASV un Eiropas universitātēm,  finanšu institūcijām un valsts iestādēm, iepazīstināja īpaši uzaicinātus konferences dalībniekus ar saviem priekšlikumiem, kā uzlabot zemes vērtības noteikšanas metodes un paņēmienus.

Kā uzsver VZD ģenerāldirektore Vita Narnicka:

Jautājumi, kas saistīti ar zemes kadastrālās vērtības noteikšanu, visos laikos ir bijis aktuāls jautājums valstīs ar brīvo tirgus ekonomiku – tas skar gan uzņēmējus, gan sabiedrību kopumā. Tāpēc ir svarīgi konstruktīvi diskutēt ar citu valstu profesionāļiem šajā jomā, uzklausot labākos piemērus un daloties savā pieredzē, laika gaitā nonākot pie labākajiem iespējamajiem risinājumiem.

Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta Vērtēšanas analīzes daļas vadītājs Aleksandrs Eļkins iepazīstināja konferences dalībniekus ar Latvijas pieredzi un izmantotajām metodēm novērtējot zemi teritorijās, kur ir ierobežots zemes tirgus vai brīvas zemes praktiski nav. Viņš norāda:

Ievērojot to, ka  Latvijā nekustamā īpašuma nodokļu likme zemei un būvēm atšķiras, kā arī pastāv dalītie īpašumi, jo zemes un ēkas pieder atšķirīgiem īpašniekiem, VZD velta pastiprinātu uzmanību zemes vērtēšanas attīstības iespējām, lai pilnveidotu izmantotās metodes. Tāpēc šādas konferences ir lieliska iespēja iegūt jaunas idejas nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas uzlabošanai.

Linkolna Zemes politikas institūts ir viena no vadošajām ekspertu institūcijām zemes pārvaldības jautājumos – tai skaitā masveida vērtēšanas un nekustamā īpašuma nodokļu politikas jomā. Institūts nodrošina arī unikālu pētniecību, stipendijas un publikācijas nekustamā vairākās citās zemes pārvaldības jomās.

 

Plašāka informācija

Sandra Notruma

Sandra Notruma

Sabiedrisko attiecību vadītāja
Sandra.Notruma [at] vzd.gov.lv