Norway grants

Valsts zemes dienests ir saņēmis pateicību no Zemkopības ministrijas valsts sekretāra Raivja Kronberga par mūsu Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta kolēģu Ritas Pētersones un Artūra Piziča ieguldījumu Norvēģijas finanšu instrumenta projekta “Ilgtspējīgas augsnes resursu  pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” īstenošanā.

R. Kronbergs pateicībā raksta: “Par iesaisti augsnes oglekļa monitoringa tīkla izveidē Latvijā, atsaucību un personīgo ieguldījumu augsnes izpētes projekta īstenošanā. Prieks kopā būt! Strādājam kopā zaļai Eiropai!”

Zemkopības ministrija sadarbībā ar partneriem projektu īsteno kopš 2021. gada februāra, lai uzlabotu informāciju par Latvijas lauksaimniecībā izmantojamo augsni un iegūtu informāciju par oglekļa izmaiņām augsnē un mūsu valstij raksturīgiem siltumnīcefekta gāzu emisiju faktoriem. Iegūto informāciju ir plānots izmantot ilgtspējīgiem lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanas risinājumiem, sniedzot papildu informāciju gudrai un mūsdienīgai saimniekošanai.

Plašāka informāciju par projektu, tā norisi un rezultātiem ir publicēta šeit