Atvert saarhivēto datni var izmantojot Datņu pārlūku (File Explorer) vai specializētu programmu, piemēram, WinZIp, 7-zip (skt. 1. attēlu)

attēls

1. attēls 

Jāiezīmē visas saarhivētajā datnē esošās datnes un jāatver tās (skat. 2. attēlu)

attēls

 2. attēls

Jāievada paroli laukā „Ievadiet paroli” („Enter password”) un jānospiež "OK" (skat. 3. attēlu);

attēls

          3 attēls        

Lai turpmākai dokumenta izmantošanai nebūtu jāizmanto parole, dokuments jāsaglabā datorā.