Atvērt saarhivēto datni var izmantojot Datņu pārlūku (File Explorer) vai specializētu programmu, piemēram, WinZIp, 7-zip (skt. 1. attēlu)

Saarhvēta dokumemta atvēršana

1. attēls 

Jāiezīmē visas saarhivētajā datnē esošās datnes un jāatver tās (skat. 2. attēlu)

datņu izvēle atarhivējot dokumentu

 2. attēls

Jāievada paroli laukā „Ievadiet paroli” („Enter password”) un jānospiež "OK" (skat. 3. attēlu);

Paroles ievadīšana, atverot saarhivētu dtni

          3 attēls        

Lai turpmākai dokumenta izmantošanai nebūtu jāizmanto parole, dokuments jāsaglabā datorā.