1. Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā;
  2. Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība;
  3. Zemes vienības, zemes vienības daļas, būves un telpu grupas kadastra apzīmējums;
  4. Zemes vienības, zemes vienības daļas, būves un telpu grupas kadastrālā vērtība;
  5. Vērtēšanas datums;
  6. Mežaudzes vērtība.