1. Nekustamā īpašuma kadastra numurs;
  2. Zemes vienības, zemes vienības daļas, būves, telpu grupas kadastra apzīmējums;
  3. Atzīme par nekustamā īpašuma daļēju sadali dzīvokļa īpašumos, ja informāciju sagatavo par nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir zeme un būve, vai nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir tikai būve, kas daļēji sadalīta dzīvokļu īpašumos;
  4. Dzīvokļa īpašuma kadastra numurs, ja ir atzīme par nekustamā īpašuma daļēju sadali dzīvokļa īpašumos;
  5. Atzīme par zemes vai būves pilnīgu vai daļēju sadali dzīvokļa īpašumos, ja informāciju sagatavo par zemi vai būvi, kas daļēji vai pilnībā sadalīta dzīvokļu īpašumos;
  6. Dzīvokļa īpašuma kadastra numurs, ja ir atzīme par zemes vai būves  pilnīgu vai daļēju sadali dzīvokļa īpašumos.